Kollarda, bacaklarda, ellerde ve ayaklarda ağrı ve açıklanamayan ağrılar tedavi gerektiren tıbbi problemlerin belirtileri olabilir. Potansiyel nedenler arasında aşağıdaki durumlar vardır.
Akut Arteryel Tıkanma: Bir kolda veya bacakta renk solukluğu ve soğukluk ile birlikte bulunan ani ve şiddetli ağrı tıkanmış bir atardamarın bulunduğunu belirtebilir.
Bu tıkanıklık genellikle aterosklerozun sonucu olabilir. Bu durumda ateroskleroz plaklarının parçaları ana arterin iki küçük artere ayrıldığı yerde bir pıhtılaşma (embolizm) ile belirir. Bu durum en fazla sıklıkla diz hizasında meydana gelir. Şeker hastalığı (diyabet) ateroskleroz oluşumunu hızlandırdığı için seker hastalığı olan kişiler bu duruma daha yatkındır.
Kangren tehlikesi nedeni ile ve organın kesilmesi gerekebileceği için, derhal acil tıbbi yardım çağırınız. Bacağı hem soğuktah hem de sıcaktan koruyunuz. Yaralı kişiyi hastaneye götürürken bacağı yumuşak bezlere sarınız.
Trombofilebit: Bir kol veya bir bacakta (genellikle bacakta) bir toplar damarda bir kan pıhtısı mey-
dana geldiğinde, hassasiyet, ağrı ve baldırda veya uylukda sisme olabilir. Aynı zamanda ateş de olabilir.
Pulmoner amboli tehlikesi nedeni ile (eğer pıhtı yerinden ayrılır ve akciğere gidecek olursa) ve diğer komplikasyonlar meydana gelme ihtimali olduğunda derhal acil tıbbi yardım çağırınız.