Hemen bir doktora bildirilen en yaygın tek belirti ağrıdır.
"Başım ağrıyor", "Sol bacağım." "Gelip gidiyor, özellikle geceleri." Muayenehaneye gelen hasta*ların ortalama yarısında temel şikâyet ağrıdır.
Ağrının birçok sebebi olabilir; dolayısıyla birçok ağrıçeşidi mevcuttur. Kronik (uzun süreli) ağrı sürekli veya aralıklı olabilir; akut ağrı aniden mey*dana gelme eğilimi gösterir, özellikle belirli bir olayın sonucu olarak, ve dakikalardan saatlere ka*dar uzayan bir zaman boyunca devam edebilir