Hipnoz Hipnozla Tedavi hipnoz, bir noktaya, ya da bir sese konsantrasyonla sağlanan değişmiş bir bilinçlilik durumudur. Kesinlikte uyku değildir. Hipnoz altındaki kişinin sinir sistemi işleyişinde (nörofteyolojisinde) ve davranışlarında değişmeler görülür. Normalde yapılan telkinlere direnç gösterilmesine karşın hipnoz halinde inanca dayalı telkinler tartışmasız kabul edilir.Buna göre hipnozu, 'Telkin alabilme düzeyine erişme" olarak da tanımlayabiliriz. Hipnozla tedavi, hipnozun yukarda belirtmeye çalıştığımız özelliklerinden yararlanarak yapılan özel bir psikoterapi şeklidir. Bu yolla bilinç altındaki saplantıları, çatışma halindeki duygu ve düşünceleri ortaya çıkararak kontrol altına almak, gerekli düzeltmeleri yapmak mümkün olabilmektedir.

Vücudumuzun her sistemi, her organı ve her hücresi beynimiz tarafından yönetilmekte ve yönlendirilmektedir. Bu iletişim "nörotransmitör" dediğimiz değişik kimyasal maddeler ve bir ölçüde de elektromanyetik bir yolla sağlanır. Bu sistem içerisinde beyin, bir bilgisayar gibi yüklenmiş bulunduğu programlara göre gerekir aksiyon ve reaksiyonların oluşmasını gerçekleştirir.Bütün canlılar gibi insan da, doğal olarak, belli bir amaca yönelik programlanmıştır. Bu amaç kendi varlığını ve neslinin sürekliliğini sağlamaktır. İçgüdü dediğimiz bütün hareketlerimiz bu programlar doğrultusunda gelişir. Bebeğin doğar doğmaz nefes alışı, anne memesi dudaklarına değer değmez emmeye başlaması, sadece bunun ilk akla gelen örneklerindendir. '
Beyin, yapma bilgisayarlardan farklı bir şekilde duyu organlarımızla aldığı algılamalara otomatik olarak yeni programlar oluşturur. Bu yolla yeni yetenekler kazanır, çevreye daha iyi uyum sağlarız. Ama bu programlar hatalı olursa bu sefer ortaya bazı davranış bozuklukları, korkular alışkanlıklar çıkar.

Bazan da doğal programlar değişik çevre baskıları sonucu amacına ulaşamaz. Bu durum bunalımlara ya da psikosomatik hastalıklar diye bilinen bazı bedensel bozukluklara sebep olur.

işte bütün bu durumlarda ilgili programlara erişmek, gerekli düzeltmeleri yapmak hipnoz halinde iken mümkün olabilmekte, bu da Hipnoterapinin (Hipnozla tedavinin) ilkesini oluşturmaktadır.

Özel olarak ve daha basit bir anlatımla açıklama gerekirse; "Hipnoterapi, hipnoz yoluyla yapılan telkinlerle, ruhsal kaynaklı hastalıklar ve bozuklukları iyileştirme çalışmalarıdır." da diyebiliriz