Tarih boyunca insan sağlığında şifalı sulara çok önem verilmiştir. Genellikle bu sular kaynak ve kaplıca sularıdır. Bilhassa memleketimiz bu sular bakımından çok zengindir.


Şifalı suların bir kısmı tabii sıcak ve banyo şeklinde kullanılan sulardır. Sıcaklığı içinde çeşitli madenler ve radyoaktif elemanlar vardır. Bir çok romatizmal hastalıklarda ve iltihaplı durumlarda bu suların tedavi kıymeti tıbben de kabul edilir. Diğer bir grup şifalı sular ise içilen sulardır. Bunlar genellikle karbonatlı ve çeşitli madenleri taşıyan kaynak sularıdır. Bazıları böbrekler üzerinde tesir ederek idrar miktarını arttırırlar. Bazıları da sindirim kanalı üzerinde tesirlidirler.