PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. paralitik köre
 2. paralitik ileus
 3. paralitik iktus
 4. paralitik ektropion
 5. paralitik dizfaji
 6. paralitik demans
 7. paralitik abazi
 8. paralitik
 9. paraleksi
 10. parakuzi
 11. parakolpit
 12. parakolera
 13. parakoksalji
 14. parakinezi
 15. parakeratoz
 16. parafrenia
 17. parafrazi
 18. parafoni
 19. parafobi
 20. parafili
 21. parafi
 22. parafemi
 23. parafazi
 24. paradoks sağırlık
 25. paradoks embolizm
 26. paradoks
 27. paradizanteri
 28. paradipsi
 29. paradiklorobenzen zehirlenmesi
 30. paradentoz
 31. paradentit
 32. parabuli
 33. parablepsi
 34. para anestezi
 35. papüloz
 36. papüloveziküler
 37. papüloskuamöz
 38. papülopüstüler
 39. papüloeritematöz
 40. papüler
 41. papül
 42. papirüs bebek
 43. papilödem
 44. papillosfinkterotomi
 45. papillomatoz sistit
 46. papillomatoz
 47. papillom
 48. papillit
 49. papilliform
 50. papiller kistadenom
 51. papiller
 52. papilla ödemi
 53. papilla
 54. papil
 55. panuveit
 56. pantofobi
 57. pantalon embolusu
 58. pantalji
 59. panskleroz
 60. pansitopeni
 61. pansistit
 62. panotit
 63. panoftalmit
 64. panoftalmi
 65. pannus
 66. pannöroz
 67. pannikülit
 68. Panner hastalığı
 69. panlobuler emfizem
 70. pankreopati
 71. pankreolizis
 72. pankreolitik
 73. pankreatopati
 74. pankreatolityaz
 75. pankreatolitik
 76. pankreatolit
 77. pankreatografi
 78. pankreatit
 79. pankreatik kanal
 80. pankreatikoduodenal
 81. pankreatik
 82. pankreatektomi
 83. pankreatalji
 84. pankreasın kistik fibrozisi
 85. pankreas kisti
 86. pankreas kanserleri
 87. pankreas duktusu
 88. pankreas absesi
 89. pankreas
 90. pankardit
 91. panik
 92. panhisterektomi
 93. panfobi
 94. panensefalit
 95. panendoskopi
 96. pandemik
 97. panç sarhoşu ensefalopatisi
 98. panasinar emfizem
 99. panarterit
 100. pananjit
 101. pampleji
 102. palyatif
 103. palyaço fetüs
 104. Paltof lekeleri
 105. palsi
 106. palpitasyon
 107. palpebra superior
 108. palpebra inferior
 109. palpebral
 110. palpebra
 111. palpasyon
 112. palpabl
 113. palmoplantar keratoderma
 114. palmar fibromatoz
 115. palmar
 116. palisad
 117. palinopsi
 118. palingrafi
 119. palilali
 120. palikinezi
 121. palhiperestezi
 122. paleopatoloji
 123. paleoantropoloji
 124. palatum molle
 125. palatum durum
 126. palatorafi
 127. palatopleji
 128. palatonazal
 129. palatomaksiller
 130. palatoglossal
 131. palatinal sütür
 132. palatin
 133. palatal
 134. palanestezi
 135. pakisefali
 136. pakiperiostit
 137. pakimeninks
 138. pakimeninjit
 139. pakileptomeninjit
 140. pakiglossi
 141. pakidermoperiostoz
 142. pakidermatöz
 143. pakiderma
 144. pakiblefaroz
 145. pakiblefaron
 146. pagofaji
 147. pagetoid sağırlık
 148. Paget hücresi
 149. Paget hastalığı meme
 150. Paget hastalığı kemik
 151. pacchioni cisimcikleri
 152. Paas hastalığı
 153. PA
 154. özofajotrakeal
 155. özofajostomi
 156. özofajoplasti
 157. özofajoözofajostomi
 158. özofajokoloplasti
 159. özofaj okologastrostomi
 160. özofajografi
 161. özofajogastrostomi
 162. özofajogastroskopi
 163. özofajogastroplasti
 164. özofajogastroanastomoz
 165. özofajogastrik
 166. özofajogastrektomi
 167. özofajoduodenostomi
 168. özofajizm
 169. özofajit
 170. özofajektomi
 171. özofajektazi
 172. özofagus spazmı
 173. özofagus dizritmisi
 174. özofagus atrezisi
 175. özofagus
 176. özofagostenoz
 177. özofagospazm
 178. özofagoskopi
 179. özofagoskop
 180. özofagosel
 181. özofagoenterostomi
 182. özofageal
 183. özofagalji
 184. ötanazi
 185. östrojenöz
 186. östrojenik
 187. östrojen
 188. östaki salpenjiti
 189. Östaki borusu
 190. ön kamera
 191. önukoid
 192. önukizm
 193. önlenemeyen düşük
 194. önkol
 195. ölüm
 196. ölü morlukları
 197. ölümün geç belirtileri
 198. ölümün erken belirtileri
 199. ölü doğum
 200. öküz boynu
 201. ökinezi
 202. Öjenol
 203. öforistik
 204. öforik
 205. Öforijen
 206. öforian
 207. Öfori
 208. öforetik
 209. ödipizm
 210. ödem karmin
 211. ödematöz
 212. ödematojen
 213. ödem
 214. öbiyotik
 215. ozon
 216. ozena
 217. oz
 218. ovülasyon
 219. ovum
 220. över seminomu
 221. över
 222. ovaryum hormonları
 223. ovaryum folikülü
 224. ovaryum endometriozisi
 225. ovaryum
 226. ovaryan siklus
 227. ovaryan gebelik
 228. ovaryan dismenore
 229. ovarit
 230. ovariotübal
 231. ovariotomi
 232. ovariosalpenjektomi
 233. ovarioreksis
 234. ovariopati
 235. ovariohisterektomi
 236. oturma uzunluğu
 237. ototoksik siyanoz
 238. ototoksik
 239. otosteon
 240. otoskopi
 241. otoskleroz
 242. otore
 243. otoraji
 244. otopyore
 245. otoplasti
 246. otonom sinir sistemi
 247. otonom disrefleksi
 248. otonom
 249. otomutilatif
 250. otomutilasyon