PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. otomatizm
 2. otomatik hareket
 3. otomatik epilepsi
 4. otoliz
 5. otolit
 6. otoinokülasyon
 7. otoimmun tiroidit
 8. otoimmun hepatit
 9. otoimmun hastalık
 10. otoimmun anemi
 11. oto destrüktif davranış
 12. otitis mycotica
 13. otitis media catarrhalis acuta
 14. otitis media
 15. otitis mastoidea
 16. otitis interna
 17. otitis externa
 18. otitik meninjit
 19. otitik hidrosefalus
 20. otit
 21. otistik bozukluk
 22. otik
 23. Othello sendromu
 24. otalji
 25. osteitis fibrosa eystica generalisata
 26. ossa cranii
 27. osmotik nefroz
 28. os femorale
 29. os costale
 30. os coccygis
 31. ostium
 32. ostit
 33. osteoskleroz
 34. osteosklerotik
 35. osteosit
 36. osteosentez
 37. osteosarkomatöz
 38. osteosarkom
 39. osteoradyonekroz
 40. osteoporoz
 41. osteoporotik
 42. osteopoikiloz
 43. osteoperiostit
 44. osteoperiosteal
 45. osteopati
 46. osteonekroz
 47. osteon
 48. osteomyelografi
 49. osteomyelitik
 50. osteomyelit
 51. osteomiyelit
 52. osteometri
 53. osteomalasi
 54. osteom
 55. osteoloji
 56. osteoliz
 57. osteolitik sarkom
 58. osteolitik
 59. osteokondröz
 60. osteokondrozis
 61. osteokondrosarkom
 62. osteokondropati
 63. osteokondromatoz
 64. osteokondrom
 65. osteokondroliz
 66. osteokondrodisplazi
 67. osteokondrit
 68. osteokondral
 69. osteoklastik
 70. osteojen sarkom
 71. osteojen
 72. osteoid sarkom
 73. osteoid osteoma
 74. osteoid doku
 75. osteoid
 76. osteogenezis imperfekta
 77. osteogenez
 78. osteogenesis imperfecta
 79. osteofit
 80. osteodistrofi
 81. osteoblastom
 82. osteoartroz
 83. osteoartropati
 84. osteoartrit
 85. osteoartiküler
 86. osteitis deformans
 87. osteit
 88. osteal
 89. ostalji
 90. ossifiyan
 91. ossifikasyon
 92. ossifik
 93. osseöz
 94. osseokartilaginöz
 95. osmoterapi
 96. osmestezi
 97. kemik
 98. Osler weber Rendu hastalığı
 99. Osler Vaquez hastalığı
 100. osleoplastik
 101. oskülüm
 102. oskeosel
 103. Osgood Schlatter hastalığı
 104. oryantasyon bozuklukları
 105. oryantasyon
 106. ortüri
 107. ortovoltaj
 108. ortostatizm
 109. ortostatik senkop
 110. ortostatik hipotansiyon
 111. ortopne
 112. ortopedi
 113. ortomorfi
 114. ortofreni
 115. ortodonti
 116. orta kulak
 117. ortalama doz
 118. orşitik
 119. orşiosel
 120. orşioplasti
 121. orşidopati
 122. orşiopati
 123. orşiepidimit
 124. orşialji
 125. orotrakeal intubasyon
 126. oroterapi
 127. oronazal
 128. orolingual
 129. orogenital temas
 130. orofasyodijital sendrom
 131. orofarinks
 132. oriküler glokom
 133. oriküler
 134. orikula
 135. orijin
 136. orifis
 137. orgazm
 138. organotropizm
 139. organomegali
 140. organojenez
 141. organoid
 142. organogenez
 143. organizma
 144. organizasyon
 145. organik sağırlık
 146. organik psikoz
 147. organik paralizi
 148. organik lezyon
 149. organik kimya
 150. organik hastalık
 151. organik epilepsi
 152. organik bileşik
 153. organik amnezi
 154. organik
 155. organ
 156. orbitonazal
 157. orbital oftalmopleji
 158. orbital kavite
 159. orbital
 160. orbita
 161. orbikülüs
 162. orbiküler
 163. oral kontraseptifler
 164. oral kavite
 165. oral intübasyon
 166. oral dönem
 167. oral
 168. orak hücre anemisi
 169. optomeninks
 170. optimum
 171. optimal
 172. optik sinir kolobomu
 173. optik nöromyelit
 174. optik nörit
 175. optik kiazma
 176. optik hiperestezi
 177. optik disk kolobomu
 178. optik atrofi
 179. optik aleksi
 180. optik agrafi
 181. optik aberasyon
 182. optik
 183. opsonin
 184. opsomani
 185. opsiüri
 186. opportunistik infeksiyon
 187. Oppenheim yürüyüşü
 188. oportunistik
 189. opium zehirlenmesi
 190. opium alkoloidleri
 191. opium
 192. opistotonoz
 193. opistoporeya
 194. opiomani
 195. opiat
 196. operatör
 197. operatif dişhekimliği
 198. operasyon
 199. operabl
 200. opasite
 201. opalji
 202. opak
 203. ontojeni
 204. ons
 205. onomatomani
 206. onomatofobi
 207. onkoloji
 208. onkojen
 209. onkogen
 210. onikopati
 211. onikofaji
 212. oneirogmus
 213. oneirofreni
 214. oneirodini
 215. oneirizm
 216. oneirik hiperestezi
 217. ondinizm
 218. onanizm
 219. omuz eklemi
 220. omuntum kisti
 221. omfalotomi
 222. omfalosel
 223. omfaloreksis
 224. omfaloraji
 225. omfaloflebit
 226. omfalit
 227. omentum
 228. omentoplasti
 229. om oma
 230. oluk kırığı
 231. oligürik
 232. oligüri
 233. oligonekrospermi
 234. oligomenore
 235. oligohipomenore
 236. oligohipermenore
 237. oligohidrüri
 238. oligofreni
 239. oligofren
 240. oligodonti
 241. oligodendrogliom
 242. oligodaktili
 243. oligemik şok
 244. oligemik hipoksidoz
 245. oligemik
 246. oligemi
 247. olgunlaşmamış doğum
 248. olgu
 249. olfaktif hiperestezi
 250. olfaktif halusinasyon