PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. malpraktis
 2. malpozisyon
 3. maloklüzyon
 4. malnütrisyon
 5. malleus
 6. malleolar
 7. malleol
 8. Mail formülü
 9. malign ödem
 10. malign mol
 11. malign lenfoma
 12. malign hipertermi
 13. malign ependimom
 14. malign endokardit
 15. malign
 16. Malherbe tümörü
 17. Malherbe kireçlenen epitelioması
 18. malformasyon
 19. malfonksiyon
 20. malerüpsiyon
 21. maldibulektomi
 22. malasi
 23. malarya sirozu
 24. malarya ateşi
 25. malarya
 26. malar
 27. malakosarkoz
 28. maladi
 29. malâbsorpsiyon sendromu
 30. malâbsorpsiyon
 31. mal
 32. maküloveziküler
 33. makülopapüler
 34. makûl
 35. maksimum doz
 36. maksimum
 37. maksimal
 38. maksillopalatin
 39. maksillomandibuler
 40. maksillolabial
 41. maksillofasial
 42. maksillofarengeal
 43. maksiller sinüs
 44. maksiller arter
 45. maksiller
 46. maksillektomi
 47. maksilla
 48. makroti
 49. makrostomi
 50. makrostereognozi
 51. makrosomi
 52. makrosomati
 53. makroskopik anatomi
 54. makroskopi
 55. makroskopik
 56. makrositik
 57. makrositemi
 58. makrosit
 59. makrosefali
 60. makrorini
 61. makropsi
 62. makroprosopi
 63. makropodi
 64. makronodüler
 65. makromoleküler
 66. makromeli
 67. makromazi
 68. makromasti
 69. makrolabi
 70. makrokrani
 71. makrokornea
 72. makrokolon
 73. makroklitoris
 74. makrokist
 75. makrojeni
 76. makrografi
 77. makrognati
 78. makroglossi
 79. makroglobulinemi
 80. makrogingiva
 81. makrogenitosomi
 82. makrogastri
 83. makroftalmi
 84. makrofallus
 85. makrofaj
 86. makroestezi
 87. makroensefali
 88. makroelement
 89. makrodonti
 90. makrodaktili
 91. makrobraki
 92. makroblefari
 93. makroorşidizm
 94. makrensefali
 95. majus
 96. majör trankilizan
 97. majör epilepsi
 98. majör depresyon
 99. majör depressif episod
 100. majör
 101. magnus
 102. magnum
 103. maggot
 104. maduromikoz
 105. Madonna parmağı
 106. madenci akciğeri
 107. madde iptilası
 108. madde bağımlılığı
 109. madde
 110. Macevven belirtisi
 111. M.D.
 112. lymphogranuloma venerum
 113. lymphogranuloma inguilane
 114. lymphocytoma cutis
 115. lymphangiitis carcinomatosa
 116. Lyell hastalığı
 117. lüminal
 118. lümen
 119. lüksasyon
 120. Luys sendromu
 121. luteom
 122. lutein kisti
 123. luteinize hormon
 124. lutein
 125. lupus vulgaris
 126. lupus pernio
 127. lupus nefriti
 128. lupus eritematozus
 129. lupus
 130. lupoid
 131. lunar himen
 132. lumbosakral
 133. lumbokrural
 134. lumbokostal
 135. lumboiliak
 136. lumboabdominal
 137. lumbago
 138. Ludwig anjini
 139. Luciani triadı
 140. löşiostaz
 141. löşioskezi
 142. löşiore
 143. löşimetrit
 144. löşimetra
 145. löşikolpos
 146. löşi
 147. lösemik retinopati
 148. lösemik
 149. lösemi
 150. lökoz
 151. lökotoksik
 152. lökotaksis
 153. lökosit silendir
 154. lökosit kristali
 155. lökositoz
 156. lökositotoksik
 157. lökositli
 158. lökosit
 159. lökore
 160. lökoraji
 161. lökoplaki
 162. lökopenik
 163. lökopeni
 164. lökomyelopati
 165. lökomyelit
 166. lökokeratoz
 167. lökoensefalit
 168. lökodistrofi
 169. lökodermi
 170. lökoderma
 171. lökensefalit
 172. lökemi
 173. Löhlein Baehr lezyonu
 174. Löffler sendromu
 175. Löffler endokarditi
 176. Lowe Terry Machlachan sendromu
 177. Lowe sendromu
 178. Louis Bar sendromu
 179. Louis kanunu
 180. Lou Gehrig hastalığı
 181. losyon
 182. Lossen kuralı
 183. lordoz
 184. lordoskolyoz
 185. Lorain Levy sendromu
 186. longitudinal
 187. longilineal
 188. lombodorsal
 189. lomber vertebra
 190. lomber spondiloz
 191. lomber pleksopati
 192. lomber herni
 193. lomber
 194. loküler
 195. lokül
 196. lokus
 197. lokomotor sistem
 198. lokomotor
 199. lokomosyon
 200. lokal semptom
 201. lokalize peritonit
 202. lokal anestezi
 203. lokal amiloid tümör
 204. lokalize albinizm
 205. lokalize
 206. lokalizasyon
 207. lokal
 208. loji
 209. lohusalık tromboflebiti
 210. lohusalık psikozu
 211. logore
 212. logopleji
 213. logomani
 214. logokofozis
 215. logasteni
 216. logamnezi
 217. logagrafi
 218. logagnozi
 219. logafazi
 220. locus minoris resistantia
 221. lobüler pnömoni
 222. lobüler glomerulonefrit
 223. lobüler
 224. lobüle
 225. lobülasyon
 226. lobulus
 227. lobotomi
 228. lober pnömoni
 229. lober
 230. lobektomi
 231. lob
 232. lizozim
 233. lizojen
 234. lizis
 235. lizat
 236. liyofilizasyon
 237. livedo
 238. livata
 239. lityum zehirlenmesi
 240. lityaz
 241. litüri
 242. litürez
 243. Little hastalığı
 244. litotomi
 245. litoskop
 246. litosistotomi
 247. litopedion
 248. litonefrotomi
 249. litoliz
 250. litolitik