PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. laringoplasti
 2. laringopati
 3. laringofaringeal
 4. laringoparalizi
 5. laringoftizi
 6. laringismus
 7. laringeal
 8. laringalji
 9. largactyl zehirlenmesi
 10. larenks
 11. larenjo
 12. larenjit
 13. laparotomi
 14. laparoskopi
 15. laparoskop
 16. laparokolostomi
 17. lanugo
 18. lanuginöz
 19. Langhans tabakası
 20. Langhans dev hücresi
 21. Langer Gleidon sendromu
 22. lamprofoni
 23. laminer
 24. lamina propria
 25. lamina interna cranii
 26. lamina externa cranii
 27. lamina elastika
 28. lamina dura
 29. lamina
 30. lameller
 31. lamellar iktiyoz
 32. lamella
 33. lamel
 34. lalopleji
 35. lalopati
 36. lalofobi
 37. laküner tonsillit
 38. laküner amnezi
 39. laküner
 40. laktoterapi
 41. laktoşel
 42. laktojen
 43. laktoglobulin
 44. laktisemi
 45. laktik
 46. laktiferöz
 47. laktasyon psikozu
 48. laktasyon amenoresi
 49. laktasyon
 50. laksatif
 51. laksasyon
 52. lakrimasyon
 53. lakrimal duktus
 54. lakrimal
 55. lakaydi
 56. Lagrange operasyonu
 57. lagoftalmoz
 58. lagoftalmik keratit
 59. Lafora hastalığı
 60. Laennec sirozu
 61. Laennec hastalığı
 62. laboratuvar tanısı
 63. laboratuvar
 64. labium minör
 65. labium majör
 66. labium
 67. labirint sağırlığı
 68. labirintit
 69. labirint
 70. labioservikal
 71. labioplasti
 72. labioplasman
 73. labiopalatin
 74. labionazal
 75. labiolingual
 76. labiogingival
 77. labioalveoler
 78. labilite
 79. labil
 80. labia oris
 81. labializm
 82. labial arter
 83. labial
 84. kürtaj
 85. küri
 86. küretaj
 87. küret
 88. küratif tedavi
 89. küratif doz
 90. kür
 91. küratif
 92. kürarmimetik
 93. kürarizasyon
 94. kurar
 95. kunt travma
 96. kümülatif
 97. Kümmell hastalığı
 98. Kümmell Verneuil hastalığı
 99. kültürel antropoloji
 100. kültür
 101. kültivasyon
 102. küçük trokanter
 103. küçük kurvatur
 104. küçük dudak
 105. kutis
 106. kutikulum
 107. kutikula
 108. kutaneöz
 109. kutane
 110. kuş göğsü
 111. Kussmaul solunumu
 112. Kussmaul respirasyonu
 113. Kussmaul koması
 114. Kussmaul Maier hastalığı
 115. Kussmaul hastalığı
 116. kurvatur
 117. kuru larinjit
 118. kuru keratokonjunktivit
 119. kuru gangren
 120. kuru doğum
 121. kurut
 122. kurşun zehirlenmesi
 123. kurşun stomatiti
 124. kurşun paralizisi
 125. kurşun koliği
 126. kurşunboru kırığı
 127. kurşun ensefalopatisi
 128. kurşun ensefaliti
 129. kurşun
 130. kuron
 131. kurbatur
 132. kup lezyon
 133. kuprürez
 134. kupriüri
 135. kupremi
 136. Kupffer hücreli sarkom
 137. Kupffer hücreleri
 138. kuneoskafoid
 139. kuneonavikuler
 140. kuneokuboid
 141. kuneiform
 142. kumsaati kese
 143. kuluçka dönemi
 144. kullikuasyon
 145. kulak kepçesi kolobomu
 146. kulak nezlesi
 147. kulak herpesi
 148. kulak difterisi
 149. Kugelberg Welander hastalığı
 150. kuduz
 151. kuboid
 152. kubitus
 153. kubitoradial
 154. kubitokarpal
 155. kubital
 156. kubbe kırığı
 157. kuartan
 158. kuadriseps
 159. kuadripleji
 160. kuadrangular
 161. ksilen zehirlenmesi
 162. ksif oid
 163. kserostomi
 164. kseroftalmi
 165. kseroderma pigmentozum
 166. ksenoftalmi
 167. ksenofobi
 168. ksantomatozis
 169. ksantom
 170. ksantofibrom
 171. ksantelasma
 172. ksantalesma
 173. krut
 174. krusta
 175. krus
 176. kruris
 177. krural
 178. krupöz otit
 179. krupöz larinjit
 180. krupöz
 181. krup
 182. kronotaraksi
 183. kronofobi
 184. kronobiyoloji
 185. kronobiyolojik
 186. krono
 187. kronik tonsillit
 188. kronik sistit
 189. kronik radyodermatit
 190. kronik pyelonefrit
 191. kronik pnömoni
 192. kronik plörezi
 193. kronik peritonit
 194. kronik peptik özofajik
 195. kronik pankreatit
 196. kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 197. kronik lösemi
 198. kronik livata
 199. kronik lenfositik tiroidit
 200. kronik kortikal ensefalit
 201. kronik kistik mastit
 202. kronik kataral rinit
 203. kronik kataral larinjit
 204. kronik kataral konjunktivit
 205. kronik interstisiyel nefrit
 206. kronik iltihap
 207. kronik hepatit
 208. kronik glomerulonefrit
 209. kronik gastrit
 210. kronik foliküler gastrit
 211. kronik endokardit
 212. kronik bronşit
 213. kronik böbrek yetmezliği
 214. kronik alkolizm
 215. kronik aktif hepatit
 216. kronik abse
 217. kron
 218. kronik
 219. kromozom aberasyonu
 220. kromozom
 221. kromotriki
 222. kromotoksik
 223. kromopsi
 224. kromometre
 225. kromofob hücre
 226. kromofob
 227. kromofil
 228. kromik asid zehirlenmesi
 229. kromik asid
 230. kromhidroz
 231. kromestezi
 232. kromat zehirlenmesi
 233. kromatüri
 234. kromatopsi
 235. kromatoliz
 236. kromatizm
 237. kromatin pozitif
 238. kromatin negatif
 239. kromatin
 240. kromat
 241. kromaffinoblastom
 242. kriz
 243. krizalis
 244. kriyoterapi
 245. kriyoşiruriji
 246. kriyostat
 247. kriyoprotein
 248. kriyoprezervasyon
 249. kriyopati
 250. kriyokoterizasyon