PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Kimmelstiel wilson nefropatisi
 2. kilus
 3. kilöz hidrotoraks
 4. kilogram
 5. kifoz
 6. kifoskolyoz
 7. Kierrtan boşluğu
 8. Kienböck hastalığı
 9. Kibas
 10. kiazma sendromu
 11. kiazmatik sendrom
 12. kiazma optikum
 13. kiazma
 14. kızıl anjini
 15. kızıl
 16. kızamıkçık
 17. kızamık
 18. kıymık kırığı
 19. kıskançlık paranoyası
 20. kıskançlık hezeyanları
 21. kısırlaştırma
 22. kırmızı trombus
 23. kırmızı infarkt
 24. kırmızı hepatizasyon
 25. kırmızı dejenerasyon
 26. kırık dislokasyonu
 27. kırık
 28. kıl folikülü
 29. kıl bulbusu
 30. kıl
 31. kıkırdak
 32. ketoz
 33. ketonüri
 34. ketonemi
 35. ketoasidoz
 36. keşif paranoyası
 37. keşif muayenesi
 38. keski kırığı
 39. kesik topallama
 40. kesik
 41. kesici ezici alet yarası
 42. kesici batıcı alet yarası
 43. kesici alet yarası
 44. kerosen emülsiyonu
 45. kerosen
 46. kernikterus
 47. keratoz
 48. keratotomi
 49. keratoskopi
 50. keratosel
 51. keratoreksis
 52. keratoplasti
 53. keratopati
 54. keratomikoz
 55. keratomalasi
 56. keratokonjunktivit
 57. keratojen
 58. keratoirit
 59. keratoiridosiklit
 60. keratohyalin granülleri
 61. keratohyalin
 62. keratodermi
 63. keratoderma
 64. keratoconjunctivitis sicca
 65. keratoakantoma
 66. keratitis sicca
 67. keratitis profunda
 68. keratitis nummularis
 69. keratitis disciformis
 70. keratit
 71. keratinöz
 72. keratinleşen kist
 73. keratinizasyon
 74. keratin
 75. kemozis
 76. kemotropizm
 77. kemoterapötik
 78. kemoterapi
 79. kemotaksis
 80. kemosensitif
 81. kemoresistans
 82. kemopsikiyatri
 83. kemoproflaksi
 84. kemoliz
 85. kemodektoma
 86. kemikleşmeyen fibrom
 87. kemikleşme merkezi
 88. kemik tüberkülozu
 89. kemik krepitasyonu
 90. kemik kanserleri
 91. kemik iliği embolizmi
 92. kemik fiksasyonu
 93. kemik cipsi
 94. kemiğin Paget hastalığı
 95. kemanezi
 96. keloid
 97. kelime salatası
 98. kelime sağırlığı
 99. kelime merkezleri
 100. kelebek kırığı
 101. kefal hematom
 102. kedi tırmığı hastalığı
 103. kedi ağlaması sendromu
 104. kazeöz jelatinöz pnömoni
 105. kazeöz abse
 106. kazeöz
 107. kazeifikasyon nekrozu
 108. kazeasyon
 109. Kayser Fleischer halkası
 110. Kawasaki sendromu
 111. kavite
 112. kavernöz sinüs trombozu
 113. kavernöz sinüs sendromu
 114. kavernöz sinüs
 115. kavernöz lenfangiom
 116. kavernöz hemangiom
 117. kavernöz
 118. kavern
 119. kavda
 120. Kaufman pnömonisi
 121. kaudal
 122. kauda
 123. katran keratozu
 124. katotropi
 125. katisofobi
 126. katin
 127. katı katarakt
 128. katgüt
 129. kateter
 130. kateksi
 131. katekolamin
 132. katatonik
 133. katatoni
 134. kataral sistit
 135. kataral pnömoni
 136. kataral oftalmi
 137. kataral konjunktivit
 138. kataral gastrit
 139. kataral dispepsi
 140. katatimik
 141. katataz
 142. kataral
 143. katar
 144. kataraktojen
 145. katarakt
 146. katapleksi
 147. katamenojen
 148. katameni
 149. kataliz
 150. katalitik
 151. kataleptik
 152. kataleptiform
 153. katalepsi
 154. katafor
 155. katafazi
 156. katabolizma
 157. kata
 158. kaşektik diaresi
 159. kaşeksi
 160. kas
 161. kastrasyon
 162. karyotin
 163. karyoreksis
 164. karyoplast
 165. karyoliz
 166. karyolitik
 167. karunkula sublingualis
 168. karunkula mirtif ormis
 169. karunkula lakrimalis
 170. karunkula
 171. kartilaj
 172. karşılaştırmalı anatomi
 173. karsinosarkom
 174. karsinomatoz perikardit
 175. karsinomatoz
 176. karsinomatoid
 177. karsinom
 178. karsinojen
 179. karsinoid sendrom
 180. karsino
 181. karpopedal spazm
 182. karpopedal kontraksiyon
 183. karpo****karpal
 184. karpofalangeal
 185. karpal tünel sendromu
 186. karpal kemikler
 187. karotis sinüsü sendromu
 188. karotis sinüs refleksi
 189. karotis sinüsü
 190. karotis interna
 191. karotis ganglionu
 192. karotis eksterna
 193. karotis arteri
 194. karotis
 195. karotin
 196. karotenoz
 197. karotenodermi
 198. karotenemi
 199. karoten
 200. karkörlüğü
 201. karışım
 202. karın solunumu
 203. karın göğüs sıkışması
 204. karın aortu
 205. kardiyovasküler sistem
 206. kardiyovasküler
 207. kardiyotonik
 208. kardiyotomi
 209. kardiyotoksik
 210. kardiyoterapi
 211. kardiyosentez
 212. kardiyoreksis
 213. kardiyorafi
 214. kardiyopulmoner resussitasyon
 215. kardiyopulmoner
 216. kardiyoplasti
 217. kardiyopatik
 218. kardiyopati
 219. kardiyopat
 220. kardiyomyopati
 221. kardiyomegali
 222. kardiyoloji
 223. kardiyolog
 224. kardiyoklaz
 225. kardiyokinetik
 226. kardiyojen şok
 227. kardiyojen
 228. kardiyoinhibitör
 229. kardiyofobi
 230. kardiyodini
 231. kardiyoaortik
 232. kardiyoanjiografi
 233. kardiyoakselatör
 234. kardiyak siroz
 235. kardiyak senkop
 236. kardiyak
 237. kardit
 238. kardinal semptom
 239. kardiektomi
 240. kardiastma
 241. kardiasteni
 242. kardialji
 243. kardiak stimulan
 244. kardiak siroz
 245. kardiak siklus
 246. kardiak senkop
 247. kardiak proteinüri
 248. kardiak ödem
 249. kardiak hemoptizi
 250. kardiak dispne