PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. kardiak astma
 2. kardiak arrest
 3. kardiak
 4. kardia
 5. kardeş kist
 6. karbünküloz
 7. karbünkül
 8. karbonüri
 9. karbonat
 10. karbon tetraklorür zehirlenmesi
 11. karbon tetraklorür
 12. karbon monoksid zehirlenmesi
 13. karbon monoksid
 14. karbon disülfid zehirlenmesi
 15. karbon dioksid zehirlenmesi
 16. karbon dioksid
 17. karbominohemoglobin
 18. karbolik asid
 19. karboksihemoglobinemi
 20. karboksihemoglobin
 21. karbojen
 22. karantina
 23. karanlık saha mikroskopu
 24. karakteroloji
 25. karakteristik semptom
 26. karakteristik
 27. karakter defansı
 28. karakter
 29. karaciğer yetmezliği
 30. karaciğer yağlanması
 31. karaciğer stazı
 32. karaciğer sirozu
 33. karaciğer ölümü
 34. karaciğer nekrozu
 35. karaciğer ****statik kanserleri
 36. karaciğer koması
 37. karaciğer hemangiomu
 38. karaciğer fibrozu
 39. karaciğer absesi
 40. kara dil
 41. kaput meduza
 42. kaput
 43. kapsüler
 44. kapsül
 45. Kaposi sarkomu
 46. kapitulum
 47. kapiller kırık
 48. kapiller kanama
 49. kapiller hemangiom
 50. kapiller frajilitesi
 51. kapillerektazi
 52. kapiller
 53. kapasite
 54. kapalı kırık
 55. kapalı asfiksi
 56. kapalı amputasyon
 57. kapak konjunktivası
 58. kanül
 59. kantus
 60. kantite
 61. kantitatif analiz
 62. kantarid
 63. kanseröz
 64. kanserojen
 65. kanser
 66. kankrum
 67. kanin dişi
 68. kanin
 69. kanibalizm
 70. kandidoz
 71. kandidiaz
 72. kandida granulomu
 73. kanama zamanı testi
 74. kanama
 75. kanalikül
 76. kanal
 77. kan zehirlenmesi
 78. kan volümü
 79. kan sayımı
 80. kan pigmenti
 81. kan hücreleri
 82. kan diskrazisi
 83. kan basıncı
 84. kan
 85. kamera
 86. kalvaryum
 87. kalvarya
 88. kalsüri
 89. kalsiyum açlığı
 90. kalsisilikoz
 91. kalsipeni
 92. kalsinoz
 93. kalsifiye fetüs
 94. kalsifiye
 95. kalsifikasyon
 96. kalsifik
 97. kalsemi
 98. kalp yetmezliği
 99. kalp ventrikülleri
 100. ateş kalp tamponadı
 101. kalp romatizması
 102. kalp ritmi
 103. kalp miksomu
 104. kalp krizi
 105. kalp kesesi
 106. kalp kateterizasyonu
 107. kalp durması
 108. kalpte bypass
 109. kalp büyümesi
 110. kalp bloku
 111. kalp apeksi
 112. kalorimetri
 113. kalorijen
 114. kalori
 115. kallus
 116. kallöz
 117. kallomani
 118. Kallmann sendromu
 119. kalkulus
 120. kalkuloz
 121. kalkoz
 122. kalkit
 123. kalkaröz
 124. kalkaneus kemikleşme noktası
 125. kalkaneus
 126. kalkaneit
 127. kalkaneal
 128. kalitatif analiz
 129. kalitatif
 130. kalp
 131. kalis
 132. kalisektazi
 133. kalibre
 134. kalibratör
 135. kalibrasyon
 136. kalemi
 137. kalça kemiği
 138. kalça eklemi
 139. kalazyon
 140. kalay zehirlenmesi
 141. kala azar
 142. kaide kırığı
 143. Kahler hastalığı
 144. kafeinizm
 145. kafein
 146. kafatası
 147. kafaiçi venöz sinüsler
 148. kafa travması
 149. kafaiçi basınç artması sendromu
 150. kafa sinirleri
 151. kafa çiftleri
 152. kadran
 153. kadmiyum zehirlenmesi
 154. kadavra
 155. kadaverik spazm
 156. kaçma
 157. kaçış
 158. kaçak kişilik
 159. kabakulak meninjiti
 160. kabakulak
 161. juvenil romatoid artrit
 162. juvenil polip
 163. juvenil katarakt
 164. juvenil diabet
 165. juvenil angiofibrom
 166. juvenil
 167. jukstaglomerüler
 168. jukstaepizeal
 169. juksta artiküler
 170. juguler
 171. Jones kırığı
 172. jinoplasti
 173. jinopati
 174. jinofobi
 175. jinjiva
 176. jinekopati
 177. jinekomasti
 178. jinekomani
 179. jinekolojik
 180. jinekoloji
 181. jinekolog
 182. jinekoid pelvis
 183. jinekoid
 184. jinefobi
 185. jinatrezi
 186. jinanderizm
 187. jinander
 188. jigantomasti
 189. jigantizm
 190. jerm
 191. jerki hareket
 192. jerk
 193. jeopatoloji
 194. jeofaji
 195. jeobiyoloji
 196. jenu
 197. jenjiva
 198. jenezik halüsinasyon
 199. jenez
 200. jenezik
 201. jenerasyon
 202. jeneralize
 203. jeneral
 204. jelatin süngeri
 205. jelatinöz
 206. jelatinoid
 207. jelastik epilepsi
 208. jel
 209. jejunum
 210. jejunostomi
 211. jejunorafi
 212. jejunokolostomi
 213. jejunojejunostomi
 214. jejunoileostomi
 215. jejunoileit
 216. jejunoileal
 217. jejunoçekostomi
 218. jejunektomi
 219. jejunal
 220. Jefferson kırığı
 221. jargon agrafi
 222. Jansky Bielschowsky hastalığı
 223. Janeway lezyonu
 224. Jacod sendromu
 225. jacksonian epilepsi
 226. jackson sendromu
 227. jackson kuralı
 228. izozim
 229. izotonik ekzersiz
 230. izotonik
 231. izotoni
 232. izosellüler
 233. izopropil alkol zehirlenmesi
 234. izopi
 235. izomorf
 236. izometrik ekzersiz
 237. izolasyon
 238. izokinetik ekzersiz
 239. izoenzim
 240. izoelektrik
 241. izodinamik
 242. izo
 243. iyonizasyon
 244. iyod zehirlenmesi
 245. iyodüri
 246. iyodoterapi
 247. iyodoform
 248. iyododerma
 249. iyodizm
 250. iyi diferansiye