PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. işten ve güçten kalma
 2. iş nörozu
 3. işitme kaybı
 4. istmus
 5. istirahat krampı
 6. istatistik
 7. isoniazid zehirlenmesi
 8. iskium
 9. iskiovertebral
 10. iskiovajinal
 11. iskiosel
 12. iskiosakral
 13. iskiorektal
 14. iskiopubik
 15. iskion
 16. iskiokoksigeal
 17. iskiofibular
 18. iskiofemoral
 19. iskioanal
 20. iskial
 21. iskemik paralizi
 22. iskemik muskuler atrofi
 23. iskemik kontraktür
 24. iskemik kolit
 25. iskemik hipoksidoz
 26. iskemik atrofi
 27. iskemik
 28. iskemi
 29. iskelet sistem
 30. Ishihara testi
 31. irritasyon
 32. irritan
 33. irritabl mesane
 34. irritabl
 35. irritabilite
 36. irrigasyon
 37. irreversibl koma
 38. irreversibl
 39. irradyasyon kataraktı
 40. irradyasyon atrofisi
 41. irradyasyon
 42. ironi morbid
 43. iritotaz
 44. iritis catamenialis
 45. iritan gazlar
 46. irit
 47. irisopsi
 48. iris
 49. irinli tromboflebit
 50. irinli tenosinovit
 51. irinli pnömoni
 52. irinli peritonit
 53. irinli meninjit
 54. irinli
 55. irin
 56. iridosklerotomi
 57. iridosiklokoroidit
 58. iridosiklit
 59. iridosiklektomi
 60. iridosel
 61. iridoreksis
 62. iridopupiller
 63. iridoptoz
 64. iridopleji
 65. iridopati
 66. iridoparalizi
 67. iridomotor
 68. iridomalasi
 69. iridokoroidit
 70. iridokolobom
 71. iridokinezis
 72. iridokeratit
 73. iridokapsülit
 74. iridodoksez
 75. iridodilatör
 76. iridodializ
 77. iridial
 78. irideremi
 79. iridemi
 80. iridektomi
 81. iridalji
 82. İQ
 83. iptila
 84. ipsilateral
 85. ipsi
 86. iodin
 87. in vivo
 88. in vitro
 89. in utero
 90. in situ
 91. involüsyonel
 92. involüsyon
 93. inversiyon
 94. invazyon
 95. invazif
 96. invajinasyon
 97. invaginasyon
 98. inrussussepsiyon
 99. intubasyon
 100. introvert
 101. introversiyon
 102. introspeksiyon
 103. introgastrik
 104. intro
 105. intrinsik
 106. intravezikal
 107. intravertebral
 108. intraversion
 109. intraventriküler
 110. intravenöz tansiyon
 111. intravenöz injeksiyon
 112. intravenöz anestezi
 113. intravazasyon
 114. intravasküler
 115. intravajinal
 116. intravaginal
 117. intraüretral
 118. intrauterin yaşam
 119. intrauterin pnömoni
 120. intrauterin ölüm
 121. intrauterin kontraseptif araç
 122. intrauterin kırık
 123. intrauterin
 124. intratubal
 125. intratrakeal
 126. intratorasik
 127. intratimpanik
 128. intratestiküler
 129. intrastromal
 130. intraspinal
 131. intraskrotal
 132. intraskleral
 133. intrasitoplazmik
 134. intrasinovyal
 135. intraservikal
 136. intraserebral kanama
 137. intraserebral hematom
 138. intraserebral
 139. intraserebellar kanama
 140. intraserebellar hematom
 141. intraserebellar
 142. intrasellüler sıvı
 143. intrasellüler
 144. intrasellar
 145. intrasefalik
 146. intraretinal
 147. intrarenal
 148. intrarektal
 149. intrapulmoler
 150. intraprostatik
 151. intrapontin
 152. intraplevral
 153. intraplasental
 154. intrapial
 155. intraperitoneal gebelik
 156. intraperitoneal abse
 157. intraperitoneal
 158. intraperiosteal kırık
 159. intraperineal
 160. intraperikardial
 161. intrapelvik
 162. intrapartum
 163. intraparenkimatöz
 164. intraovarian
 165. intraosteal
 166. intraosseöz
 167. intraorbital
 168. intraoral anestezi
 169. intraoral
 170. intraoküler tansiyon
 171. intraoküler basınç
 172. intraoküler
 173. intranükleer
 174. intranöral
 175. intranatal
 176. intramyokardial
 177. intramuskuler injeksiyon
 178. intramuskuler
 179. intramural gebelik
 180. intramural
 181. intrameningeal
 182. intramembranöz
 183. intramedüller kanama
 184. intramedüller
 185. intramastoidit
 186. intralüminal
 187. intralobüler
 188. intralarengeal
 189. intrakutane
 190. intrakranyal hipertansiyon
 191. intrakraniyal aerosel
 192. intrakranial kolesteatom
 193. intrakranial kanama
 194. intrakranial hipertansiyon
 195. intrakraniyal basınç
 196. intrakranial
 197. intrakostal
 198. intrakordal
 199. intrakolik
 200. intrakistik
 201. intrakardiak elektrokardiografi
 202. intrakardiak
 203. intrakapsüler
 204. intraintestinal
 205. intraiktal
 206. intrahyoid
 207. intrahepatik
 208. intraglandüler
 209. intragastrik
 210. intraepitelyal
 211. intraepifizeal
 212. intraepidermal
 213. intradural
 214. intraduodenal
 215. intraduktal
 216. intradermal nevus
 217. intradermal
 218. intrabronşial
 219. intraboler
 220. intraartiküler kırık
 221. intraartiküler
 222. intraarteriyel
 223. intraalevolar kanama
 224. intraalveolar
 225. intraabdominal basınç
 226. intraabdominal
 227. intraatrial
 228. intra
 229. intoksikasyon
 230. intimal
 231. intima
 232. intihar
 233. intestinal staz
 234. intestinal obstrüksiyon
 235. intestinal infarkt
 236. intestinal flora
 237. intestinal entübasyon
 238. intestinal divertikül
 239. intestinal angina
 240. intestinal anastomoz
 241. intestinal amebiaz
 242. intestinal absorpsiyon
 243. intestinal
 244. intestin
 245. intervertebral risk hernisi
 246. intervertebral diskler
 247. intervertebral
 248. interventriküler septum
 249. interventriküler
 250. intervasküler