PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. intervalvüler
 2. interval
 3. intertubuler
 4. interstisiyum
 5. interstisiyel sistit
 6. interstisiyel sıvı
 7. interstisiyel pulmoner fibrozis
 8. interstisiyel pnömoni
 9. interstisiyel nefrit
 10. interstisiyel myokardit
 11. interstisiyel keratit
 12. interstisiyel iltihap
 13. interstisiyel hücre
 14. interstisiyel gebelik
 15. interstisiyel emfizem
 16. interstisiyel doku
 17. interstisiyel
 18. interskapuler
 19. intersellüler
 20. intersegmental
 21. interpupillar
 22. interpubik
 23. interpretasyon
 24. interplevral
 25. interpial
 26. interperiosteal kırık
 27. interparietal sütür
 28. interparietal
 29. interpalpebral
 30. interosseöz
 31. interosseal
 32. interorbital
 33. interoküler mesafe
 34. internus
 35. internal oftalmopleji
 36. internal
 37. intermusküler
 38. intermittan proteinüri
 39. intermittan hidrartroz
 40. intermittan diskinezi
 41. intermittan
 42. intermenstrüel ateş
 43. intermenstrüel
 44. intermenkıgeal
 45. intermembranöz
 46. intermedius
 47. intermedier
 48. intermamiller
 49. intermaleoler
 50. intermaksiller
 51. interlobuler emfizem
 52. interlober
 53. interlabial
 54. interkostal aralık
 55. interkostal anestezi
 56. interkostal
 57. interior
 58. interfibriler
 59. interferens
 60. interdijital
 61. interdental mesafe
 62. interderttal
 63. interatriaal septum
 64. interartiküler disk
 65. interalveolar septum
 66. inter
 67. insülizm
 68. insülin şoku
 69. insülin lipodistrofisi
 70. insülinom
 71. insülin
 72. instruman
 73. instriktif
 74. inspirasyon
 75. insomniak
 76. insomnia
 77. insolubl
 78. insizyonal herni
 79. insizyon
 80. insisura
 81. insisör
 82. insisiv kanal
 83. insinerasyon
 84. insidens
 85. inorganik kimya
 86. inorganik
 87. inoperabl
 88. inokülasyon
 89. innervasyon
 90. inmemiş testis
 91. inkübasyon
 92. inkontinans
 93. inkomplet koitus
 94. inkomplet gebelik
 95. inkomplet dislokasyon
 96. inklüzyon konjunktivit
 97. inklüzyon kisti
 98. inklüzyon
 99. inkar hezeyanı
 100. injektör
 101. injektabl
 102. inhibisyon ölümü
 103. inhibisyon merkezleri
 104. inhibisyon
 105. inhalasyon pnömonisi
 106. inhalasyon anestezisi
 107. inhalasyon
 108. INH zehirlenmesi
 109. inguinoabdominal
 110. inguinal herni
 111. inguinal
 112. infundibular
 113. infundibulum
 114. infratentorial
 115. infratemporal
 116. infrasternal
 117. infraskapular
 118. infrared ışınlar
 119. infraorbital
 120. infraksiyon
 121. infraklavikuler
 122. infrahyoid
 123. infradiafragmatik
 124. infra
 125. influenza ensefaliti
 126. influenza
 127. inflamatuvar disfaji
 128. inflamatuvar
 129. inflamasyon
 130. infiltrasyon anestezisi
 131. infiltrasyon
 132. infiltran
 133. infertilite
 134. infertil
 135. inferiorite
 136. inferior
 137. infektif
 138. infeksiyöz spondilit
 139. infeksiyöz splenomegali
 140. infeksiyöz sarılık
 141. infeksiyöz mononükleoz
 142. infeksiyöz dermatit
 143. infeksiyöz
 144. infeksiyon şoku
 145. infeksiyon hastalığı
 146. infeksiyon
 147. infarkt
 148. infarksiyon
 149. infantisid yöntemleri
 150. infantisid
 151. infantil spastik parapleji
 152. infantil pürülan konjunktivit
 153. infantil otizm
 154. infantil lober emfizem
 155. infantil kortikal hiperostoz
 156. infantil katarakt
 157. infantil kalp yetmezliği
 158. infantil hemipleji
 159. infantil ensefalit
 160. infantil ekzema
 161. infantil dipleji
 162. infantil cücelik
 163. infantil biliyer siroz
 164. infantil amnezi
 165. infantilizm
 166. infantil
 167. infant
 168. inert
 169. inen kolon
 170. indüksiyon
 171. induratif pnömoni
 172. induratif plörezi
 173. induratif
 174. indurasyon
 175. indirekt laringoskopi
 176. indirekt kırık
 177. indirekt emetik
 178. indirekt
 179. indiferansiye lenfoma
 180. indiferansiye hücre
 181. indiferans
 182. indeks
 183. inç
 184. incontinentia pigmenti
 185. inci kisti
 186. incisura
 187. inaktivite atrofisi
 188. inaktive serum
 189. inaktivasyon
 190. impulsiyon
 191. impressio
 192. impregnasyon
 193. impotans
 194. implant protez
 195. implantasyon kisti
 196. implant
 197. impetigo vulgaris
 198. impetigo
 199. imperfore himen
 200. immun yetmezlik hastalığı
 201. immun yanıt
 202. immunodepresyon
 203. immunoblastik sarkom
 204. immunoblastik lenfadenit
 205. immun kompleks hastalığı
 206. immun kompleks
 207. imun globulin
 208. immunotransfüzyon
 209. immunoterapi
 210. immunosupresyon
 211. immunosupressif
 212. immunoreaktif
 213. immunoreaktan
 214. immunoreaksiyon
 215. immunoproliferatif
 216. immunoproflaksi
 217. immunoperoksidaz
 218. immunopatoloji
 219. immunopatogenez
 220. immunomodülasyon
 221. immünolojik amnezi
 222. immünolojik
 223. immünoloji
 224. immunokemoterapi
 225. immunojen
 226. immunohistokimyasal
 227. immunoglobulinopati
 228. immunoglobulin
 229. immunoflouresans
 230. immunoelektroforez
 231. immunoblastik
 232. immunoblast
 233. immunizasyon
 234. immunite
 235. immun
 236. immobilizasyon
 237. immersion
 238. immediat protez
 239. immediat kontakt
 240. immediat
 241. immatüre doğum
 242. immatür
 243. imaj
 244. iltihapsal ödem
 245. iltihap hücreleri
 246. iltihap
 247. iltihabi ödem
 248. iltihabi kırık
 249. illüzyon
 250. ilüminasyon