PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Sakrotomi
 2. Sakrospinal
 3. Sakrosiyatik
 4. Sakrolomber
 5. Sakrokoksigeal
 6. Sakrokoksalji
 7. Sakroilit
 8. Sakroiliak Eklem
 9. Sakroiliak
 10. Sakral Vertebra
 11. Sakralji
 12. Sakralizasyon
 13. Sakral
 14. Sakkuler
 15. Sajital
 16. Sağırlık Mutizmi
 17. Sağ Kalp
 18. Sago Dalağı
 19. Safra Trombusu
 20. Safra Taşı
 21. Safra Pigmenti
 22. Safra Kanalı
 23. Safen Ven
 24. Saf İspirto
 25. Safizm
 26. Safenöz
 27. Safenektomi
 28. Sadomazoşizm
 29. Sadomazohistik
 30. Sadizm
 31. Sadistik Kişilik
 32. Sadistik
 33. Sadist
 34. Sabunlaşma
 35. Sabit Ekimoz
 36. Sabin Aşısı
 37. Saber Tibia
 38. Rust Hastalığı
 39. Rulo Formasyonu
 40. Rudimanter
 41. Rubor
 42. Rubner Testi
 43. Rubinstein Taybi Sendromu
 44. Rpgn
 45. Röntgen Keratozu
 46. Röntgen Işınları
 47. Röntgenograf
 48. Röntgen
 49. Rotasyon
 50. Rosenthal Dejenerasyonu
 51. Romber Testi
 52. Romberg Hastalığı
 53. Romatoz
 54. Romatoloji
 55. Romatolog
 56. Romatoid Spondilit
 57. Romatoid Pnömokonyoz
 58. Romatoid Nodul
 59. Romatoid Artrit Hastalığı
 60. Romatoid
 61. Romatizmal Polimyalji
 62. Romatizmal Pnömoni
 63. Romatizmal Perikardit
 64. Romatizmal Ödem
 65. Romatizmal Myokardit
 66. Romatizmal Kalp Hastalığı
 67. Romatizmal Granulom
 68. Romatizmal Endokardit
 69. Romatizmal Ateş Nedir Belirtileri
 70. Romatizmal
 71. Romatizm
 72. Romatik
 73. Romatalji
 74. Romartrit
 75. Rolleston Kuralı
 76. Rolandik Epilepsi
 77. Rokitansky Hastalığı
 78. Roger Hastalığı
 79. Rodsal
 80. Rna
 81. Rizomelik Spondilit
 82. Rizomelik Cücelik
 83. Rizomelik
 84. Ritrogenez
 85. Ritmik
 86. Ritm
 87. Ritidoplasti
 88. Ritidektomi
 89. Risus Sardonicus
 90. Risus
 91. Risk
 92. Rinoskopi
 93. Rinore
 94. Rinoraji
 95. Rinoplasti
 96. Rinopati
 97. Rinoloji
 98. Rinolityaz
 99. Rinolit
 100. Rinolarenjit
 101. Rinolali
 102. Rinokliezi
 103. Rinofarinks
 104. Rinofarenjit
 105. Rinizm
 106. Rinit
 107. Rinal
 108. Rima
 109. Rijidite
 110. Rigoz
 111. Rigor Tremens
 112. Rigor Mortis
 113. Rigor
 114. Rieger Sendromu
 115. Riedel Tiroiditi
 116. Richards Rundle Sendromu
 117. RF
 118. Rezorpsiyon
 119. Rezolüsyon
 120. Rezidü
 121. Rezidüel
 122. Rezerve Koitus
 123. Rezerve
 124. Rezeksiyon
 125. Rezeke Kırık
 126. Reye Sendromu
 127. Revivifikasyon
 128. Reversibl
 129. Reversal
 130. Revaskülarizasyon
 131. Revaksinasyon
 132. Retrovezikal
 133. Retrouterin
 134. Retrosternal
 135. Retrostalsi
 136. Retrosesyon
 137. Retroservikal
 138. Retropulsion
 139. Retroperitonit
 140. Retroperitoneum
 141. Retroperitoneal Fibrozis
 142. Retroperitoneal Boşluk
 143. Retroperitoneal
 144. Retroparengeal Boşluk
 145. Retrokrural
 146. Retroinfeksiyon
 147. Retrograd Embolizm
 148. Retrograd Amnezi
 149. Retrograd
 150. Retrognati
 151. Retrofleksiyon
 152. Retrofarinks
 153. Retrofarenjit
 154. Retrodeplasman
 155. Retrobulber Boşluk
 156. Retrobulber
 157. Retraktil
 158. Retraksiyon
 159. Retotelyal
 160. Retinoz
 161. Retinotoksik
 162. Retinoskopi
 163. Retinopati (retinopathy) retina hastalığı
 164. Retinopapillit
 165. Retinokoroidit
 166. Retinokoroidal Kolobom
 167. Retinokoroid
 168. Retinografi
 169. Retinoblastom
 170. Retinoblast
 171. Retinitis Proliferans
 172. Arteriyografi
 173. Aritenoit
 174. Araknoit
 175. Retinitis Pigmentoza Hastalığı
 176. Retinit
 177. Retinal Lipemi
 178. Retina Kolobomu
 179. Retina Dekolmanı
 180. Retinal
 181. Retina
 182. Retiküloz
 183. Retikülosit
 184. Retikülohistiositoz
 185. Retikülohistiositom
 186. Retikülohistiositer
 187. Retiküloendotelyal Sistem
 188. Retikulum Hücresi
 189. Retikulum
 190. Retikulohistiositik Granulom
 191. Retier Sendromu
 192. Retardasyon
 193. Retansiyon Kisti
 194. Retansiyon
 195. Resussitasyon
 196. Restorasyon
 197. Restitüsyon
 198. Restenoz
 199. Respiratuvar Stimulan
 200. Respiratuvar Sistem
 201. Respiratuvar
 202. Respiratör
 203. Respirasyon
 204. Resistans
 205. Resistan
 206. Residiv
 207. Residüel
 208. Residüel Kist
 209. Resessif
 210. Reseptör
 211. Represyon
 212. Reparasyon
 213. Renovasküler Hipertansiyon
 214. Renopati
 215. Renokortikal
 216. Renografi
 217. Renal Tubuler Osteomalasi
 218. Renal Tubuler Asidoz
 219. Renal Retinopati
 220. Renal Retinit
 221. Renal Raşitizm
 222. Renal Papiller Nekroz
 223. Renal Ödem
 224. Renal Osteodistrofi
 225. Renal Nanizm
 226. Renal Kolik
 227. Renal Karbünkül
 228. Renal Kanama
 229. Renal Hipertansiyon
 230. Renal Hematüri
 231. Renal Dispne
 232. Renal Diabet
 233. Renal Cücelik
 234. Renal Amiloidoz
 235. Renal
 236. Remittan
 237. Remisyon
 238. Remineralizasyon
 239. Relatif Hemianopi
 240. Relaps
 241. Relaksan
 242. Reküran
 243. Rektum Prolapsusu
 244. Rektum
 245. Rektovezikal
 246. Rektovestibüler
 247. Rektovajinal Fistül
 248. Rektovajinal
 249. Rektoüretral
 250. Rektouterin