PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. doğal ölüm
 2. doğal bağışıklık
 3. DNA parmakizi
 4. Dna
 5. DM
 6. Dle
 7. dizorganizasyon
 8. dizmnezik sendrom
 9. dizmnezi
 10. dizergastik reaksiyon
 11. dizartri
 12. dizanteri
 13. dizanteriform
 14. dizdirsek pozisyonu
 15. diyet
 16. diyafram
 17. divertiküloz
 18. divertikülit
 19. divertikülektomi
 20. divertikül
 21. diürnal epilepsi
 22. diürnal
 23. diürez
 24. diüretik
 25. diş plağı
 26. diş minesi
 27. dişeti kürtajı
 28. diszospermi
 29. disvitaminoz
 30. disüri
 31. distrofik yürüyüş
 32. distrofik kalsifikasyon
 33. distrofik dejenerasyon
 34. distrofik
 35. distrofi
 36. distribüsyon
 37. distraksiyon
 38. distosi
 39. distorsiyon
 40. distimik
 41. distimi
 42. distillasyon
 43. distile
 44. distazi
 45. distansiyon
 46. disspermi
 47. dissosyal
 48. dissosiasyon
 49. dissosiatif reaksiyon
 50. dissomni
 51. dissistol
 52. dissinerji
 53. dissimülasyon
 54. dissemine tüberküloz
 55. dissemine myelit
 56. dissemine intravasküler koagulasyon
 57. dissemine iltihap
 58. dissemine
 59. dissemboli
 60. disseksiyon
 61. dissekan anevrizma
 62. dissefali
 63. disritmi
 64. disrefleksi
 65. disrafi
 66. disprosodi
 67. dispraksi
 68. dispraji
 69. dispne
 70. displazi
 71. displastik tip
 72. displastik disfoni
 73. disperistalsis
 74. dispeptik angina
 75. dispeptik
 76. dispepsi
 77. disparöni
 78. dispanser
 79. disömi
 80. disostoz
 81. disosteogenez
 82. disosmi
 83. disori
 84. disorganoplazi
 85. disopsi
 86. disopi
 87. disontogenez
 88. disodontiaz
 89. disnomi
 90. dismyotoni
 91. dismorfoz
 92. dismorfopsi
 93. dismorfofobi
 94. dismorfizm
 95. dismnezik
 96. dismnezi
 97. dismimi
 98. dismetropsi
 99. dismetri
 100. dismenore
 101. dismeli
 102. dismegalopsi
 103. dislokasyon kırığı
 104. dislokasyon
 105. dislokasyon
 106. disloji
 107. dislipoproteinemi
 108. dislipoidoz
 109. dislipidoz
 110. disleksi
 111. dislali
 112. diskromi
 113. diskromazi
 114. diskromatopsi
 115. diskrazik kırık
 116. diskrazik
 117. diskrazi
 118. diskratik
 119. diskoymez
 120. diskortisizm
 121. diskori
 122. diskopati
 123. diskondrosteoz
 124. diskondroplazi
 125. diskoli
 126. diskoid lupus eritematozus
 127. diskoid
 128. diskiri
 129. diskinezik hareketler
 130. diskinezi
 131. diskinetik
 132. diskiform keratit
 133. diskiazi
 134. diskezi
 135. diskeratoz
 136. diskeratotik
 137. diskeratom
 138. diskektomi
 139. diskalkuli
 140. disk
 141. dishidroz
 142. dishepati
 143. dishemopoez
 144. dishematopoez
 145. disguzi
 146. disgrammatizm
 147. disgrafi
 148. disgnozi
 149. disglobulinemi
 150. disglisemi
 151. disgerminom
 152. disgenitalizm
 153. disgenezi
 154. disgammaglobulinemi
 155. disgalakti
 156. disfrazi
 157. disforik
 158. disfori
 159. disfonksiyon
 160. disfoni
 161. disfilaksi
 162. disfemi
 163. disfazi
 164. disfaji
 165. disestezi
 166. diserji
 167. diseretezi
 168. disemi
 169. disembryoplazi
 170. disembryoma
 171. disekulibrium
 172. disekoya
 173. disdipsi
 174. discus articularis
 175. disbazi
 176. disbarizm
 177. disataksi
 178. disartroz
 179. disartrik
 180. disartri
 181. disartikülasyon
 182. disaptasyon
 183. disantigrafi
 184. disanagnozi
 185. disakuzi
 186. disafi
 187. disadrenalizm
 188. direkt larinjoskopi
 189. direkt kontakt
 190. direkt kırık
 191. direkt herni
 192. direkt emetik
 193. dipsomani
 194. dipsojen
 195. dipsi
 196. diplopi
 197. diplokok
 198. diploe
 199. diplejik
 200. dipleji
 201. dioptri
 202. dioksid
 203. dinamometre
 204. dinamik ileus
 205. dimorfizm
 206. Dimmer keratiti
 207. dil arteri
 208. dilüsyon
 209. dilator
 210. dilatatör
 211. dilatasyon
 212. dilantin hiperplazisi
 213. dilantin gingivitisi
 214. dilantin
 215. diktiom
 216. dikromazi
 217. dikkat
 218. dijitopalmar
 219. dijitiform
 220. dijitalizasyon
 221. dijital zehirlenmesi
 222. dijital kompresyon
 223. dijitalis
 224. dijital
 225. dihisteri
 226. digoksin
 227. digestif sistem
 228. DiGeorge sendromu
 229. difteri tonsiliti
 230. difteri sistiti
 231. difteri paralizisi
 232. difteri myokarditi
 233. difteritik larinjit
 234. difteri krupu
 235. difteri konjunktiviti
 236. difteritik farinjit
 237. difteri
 238. diffuz toksik guatr
 239. diffuz plörezi
 240. diffuz peritonit
 241. diffuz intravasküler koagulasyon
 242. diffuz interstisiyel pulmoner fibrozis
 243. diffuz epitelyal keratit
 244. diffuzyon
 245. diffuz
 246. diferensiyal
 247. diferansiyasyon
 248. diet tedavisi
 249. diet proteinürisi
 250. Dietl krizi