PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. didimit
 2. diazepam
 3. diatez
 4. diatermi
 5. diataksi
 6. diastolik
 7. diastol
 8. diastema
 9. diastaz
 10. diasetilmorfin
 11. diarojen
 12. diare
 13. diapedez
 14. diamorfin
 15. diamniotik
 16. dializat
 17. dializ ensefalopatisi
 18. dializ demansı
 19. dializ
 20. diakondiler fraktür
 21. diagram
 22. diagnoz
 23. diagnostik
 24. diafram hernisi
 25. diafragmit
 26. diafragmatit
 27. diafragmatik peritonit
 28. diafragmatik
 29. diafragmalji
 30. diafragma
 31. diafizer
 32. diafizeal skleroz
 33. diafiz displazisi
 34. diafiz
 35. diabrozis kanaması
 36. diabroz
 37. diabetojen
 38. diabetik tabes
 39. diabetik retinopati
 40. diabetik nöropati
 41. diabetik mikroangiopati
 42. diabetik kulak
 43. diabetik ksantom
 44. diabetik katarakt
 45. diabetik irit
 46. diabetik glomeruloskleroz
 47. diabetik glomerulopati
 48. diabetik gangren
 49. diabetik dermopati
 50. diabetik bül
 51. diabetik asidoz
 52. diabetik amoroz
 53. diabetik
 54. diabetes mellitus
 55. diabetes insipidus
 56. diabet koması
 57. diabet
 58. dış kulak
 59. dış kanama
 60. dış gebelik
 61. dış asfiksi
 62. DH
 63. dejavoulu
 64. dejavou
 65. dejavecu
 66. dejaraconte
 67. dejapense
 68. deja fait
 69. deja entendu
 70. dezoryantasyon
 71. dezorganizasyon
 72. dezenfektan
 73. dezenfeksiyon
 74. dezartikülasyon
 75. dezangajman
 76. dev hücresi
 77. dev hücreli tiroidit
 78. dev hücreli sarkom
 79. dev hücreli reparatif granulom
 80. dev hücreli pnömoni
 81. dev hücreli kemik tümörü
 82. dev hücreli epulis
 83. dev hücreli arterit
 84. dev hipertrofik gastrit
 85. Devic hastalığı
 86. deviasyon
 87. developmental
 88. developman
 89. devaskülarizasyon
 90. detubasyon
 91. detrusor
 92. detoksifiye
 93. detoksifikasyon
 94. determinasyon
 95. determinan
 96. detektör
 97. detaşman
 98. destrüktif
 99. destile
 100. desoksiribonükleik asid
 101. desmom
 102. desmoid
 103. desmalji
 104. deskuame
 105. deskuamatif
 106. deskuamasyon
 107. desktriptif
 108. deskripsiyon
 109. desikatör
 110. desikasyon keratiti
 111. desidual dişler
 112. desiduöz dentisyon
 113. desidual hücre
 114. desidua hücresi
 115. desidual değişme
 116. desidual
 117. desidua
 118. desibel
 119. deserebre
 120. deserebrasyon
 121. desensitize
 122. deselerasyon
 123. desandan kolon
 124. desensitizasyon
 125. desandan
 126. DeSanctis Cacchione sendromu
 127. desalivasyon
 128. dermovasküler
 129. dermopati
 130. dermoid kist
 131. dermoid
 132. dermiş
 133. dermatoz
 134. dermatoreksis
 135. dermatoplasti
 136. dermatopatoloji
 137. dermatopatik lenfadenit
 138. dermatopatik
 139. dermatomyozit
 140. dermatomyom
 141. dermatomikoz
 142. dermatom
 143. dermatoloji
 144. dermatolojik
 145. dermatolog
 146. dermatoliz
 147. dermatokonjunktivit
 148. dermatokalazi
 149. dermatoglifik
 150. dermatofitoz
 151. dermatofibrosarkom
 152. dermatofibrom
 153. dermatoartrit
 154. dermatitis medicamentosa
 155. dermatit
 156. dermal nevus
 157. dermal
 158. derin tendon refleksi
 159. deri layşmaniazı
 160. derivasyon
 161. derin keratit
 162. derin ekimoz
 163. deri difterisi
 164. deri absesi
 165. dereizm
 166. dereistik düşünce
 167. dereistik
 168. derealizasyon
 169. Dercum hastalığı
 170. depuran
 171. deproteinizasyon
 172. deprivasyon
 173. depresyon sendromu
 174. depresyon
 175. depressif nöroz
 176. depresör madde
 177. depresör
 178. depresif psikoz
 179. depresif hezeyan
 180. depresif
 181. deprese
 182. depresan
 183. deplazmoliz
 184. deplasman
 185. depilasyon
 186. depigmentason
 187. depigmante
 188. depersonalizasyon fenomeni
 189. depersonalizasyon
 190. depandan kişilik
 191. depandan
 192. depandans
 193. deoksidasyon
 194. dentolegal
 195. dentofasial
 196. dentoalveolit
 197. dentoalveolar
 198. dentinogenesis imperfeeta
 199. dentin
 200. dentiküler himen
 201. dentikel
 202. dentigeröz kist
 203. dentigeröz
 204. dentatotalamik
 205. dental kist
 206. dental
 207. dens serotinus
 208. dens
 209. deneysel tıp
 210. denerve
 211. denervasyon
 212. dendritik
 213. dendrit
 214. dendriform keratit
 215. denature
 216. denaturasyon
 217. denaturan
 218. demyelinizasyon
 219. demutizasyon
 220. demonstrasyon
 221. demonofobi
 222. demogram
 223. demografi
 224. demir eksikliği anemisi
 225. demineralizasyon
 226. dementia senilis
 227. dementia pugulistica
 228. demaskülinizasyon
 229. demarkasyon
 230. demans prekoks
 231. demans
 232. delirium tremens
 233. delirium cordis
 234. delirium
 235. delirian
 236. deliran pasif
 237. deliran aktif
 238. delikli kırık
 239. dekübasyon
 240. dekuzi
 241. dekussasyon
 242. dekubitus ülserleri
 243. dekubitus
 244. dekstroz
 245. dekstroversion
 246. dekstrosinistral
 247. dekstroserebral
 248. dekstromanuel
 249. dekstroküler
 250. dekstrokardi