PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. dekstrogastri
 2. dekster
 3. dekseksüalize
 4. dekrustasyon
 5. dekonjestif
 6. dekonjestan
 7. dekompresyon hastalığı
 8. dekompresyon
 9. dekompozisyon
 10. dekompansasyon
 11. dekolorize
 12. dekolorasyon
 13. dekollasyon
 14. dekolesterolizasyon
 15. dekoagülan
 16. dekloridasyon
 17. dekapitasyon
 18. dekalsifikasyon
 19. Dejerine Roussy sendromu
 20. dejenere
 21. deieneratif köre
 22. dejeneratif eklem hastalığı
 23. dejeneratif artrit
 24. dejeneratif
 25. dejenerasyon
 26. Dejeans sendromu
 27. dehipnotize
 28. dehidratasyon
 29. dehidrasyon ateşi
 30. dehidrasyon
 31. dehidran
 32. değişici epitel
 33. degustasyon
 34. degranulasyon
 35. degradasyon
 36. defosforilasyon
 37. deformite
 38. deformasyon
 39. defisit
 40. defin
 41. defibrine
 42. defibrilasyon
 43. deferens
 44. defeminizasyon
 45. defektif
 46. defekt
 47. defekasyon
 48. defans
 49. dediferansiyasyon
 50. deciduosellüler sarkom
 51. debris
 52. debrideman
 53. debilite
 54. debil
 55. deasidifikasyon
 56. dealkolizasyon
 57. deakuasyon
 58. deaktivasyon
 59. de
 60. DDT zehirlenmesi
 61. dB, db
 62. datum
 63. dansitometre
 64. dansite
 65. dalak absesi
 66. D vitamini zehirlenmesi
 67. Dandy Walker sendromu
 68. Dandy Walker malformasyonu
 69. Dandy Walker kisti
 70. Danbolt Closs sendromu
 71. damping sendromu
 72. daltonizm
 73. dalgıç zararları
 74. dalak arteri
 75. daktilödem
 76. daktilospazm
 77. daktiloskopi
 78. daktilomegali
 79. daktiloliz
 80. daktilion
 81. daktil
 82. dakriyon
 83. dakriostenoz
 84. dakriosistosel
 85. dakriosistit
 86. dakriosist
 87. dakriosinüzit
 88. dakriosel
 89. dakriore
 90. dakriopyore
 91. dakriolityaz
 92. dakriolit
 93. dakriokanalikulit
 94. dakriojen
 95. dakriohemore
 96. dakrioadenit
 97. dakrioadenalji
 98. dağılma kırığı
 99. dağ hastalığı ödemi
 100. dağ hastalığı
 101. D&C
 102. D (D) doz
 103. çukulata kisti
 104. çölialji
 105. çöliak hastalığı
 106. çöliak akıntı
 107. çöliak
 108. çökme kırığı
 109. çoğul doğum
 110. çocuk şizofrenisi
 111. çocuk psikiyatrisi
 112. çocuklarda ceza ehliyeti
 113. çocuk felci
 114. çizgisel keratit
 115. çip
 116. çil
 117. çift ölüm
 118. çift kırık
 119. çıkan kolon
 120. çeyloşizi
 121. çeyloplatsi
 122. çeylokarsinom
 123. çeylognatoşizi
 124. çeylofaji
 125. çeylit
 126. çevre
 127. çerubizm
 128. çekum
 129. çekiç parmak
 130. çekiç koresi
 131. çekal
 132. çehrenin daimi değişikliği
 133. çehrede sabit eser
 134. çehre
 135. çatlak
 136. çarpışma kırığı
 137. çapraz hemipleji
 138. çapraz hemianopi
 139. çamaşır suyu zehirlenmesi
 140. çabuk ölüm
 141. cystosarcoma phylloides
 142. cystadenoma serosum
 143. cystadenoma pseudomucinosum
 144. cystadenoma papilliferum
 145. cystadenoma mucinosum
 146. cyanopsia
 147. Cvs
 148. cüzzam
 149. cutis laxa
 150. Cushing sendromu
 151. Cushing kanunu
 152. Cushing fenomeni
 153. Curtius sendromu
 154. Cullen belirtisi
 155. cul-de-sac
 156. cubitus varus
 157. cubitus valgus
 158. CT
 159. CS
 160. Csf
 161. cutdown
 162. crus cerebri
 163. Crouzon sendromu
 164. Crouzon hastalığı
 165. Crouson sendromu
 166. crossmatch
 167. Cross McKusick Breen sendromu
 168. Cross sendromu
 169. Crohn hastalığı
 170. crista iliaca
 171. crista
 172. Crigler Najjar sendromu
 173. Creutzfeldt Jacob hastalığı
 174. cranium bifida
 175. cranium
 176. Cpr
 177. coxa addueta
 178. coxa
 179. Courvoisier kesesi
 180. Courvoisier kanunu
 181. Cotard sendromu
 182. costalis
 183. costa
 184. Corrigan çizgisi
 185. Corrigan belirtisi
 186. corpus vertebralis
 187. corpus vertebrale
 188. corpus vertebra
 189. corpus uteri
 190. cor triloculare
 191. cor taurinum
 192. corpus sterni
 193. cor pulmonale
 194. Corynebacterium
 195. cortex glandulae suprarenalis
 196. cortex cerebri
 197. cortex cerebelli
 198. cortex
 199. corpus penis
 200. corpus luteum
 201. corpus linguae
 202. corpus hemorrhagicum
 203. corpus fibrosum
 204. cor bovinum
 205. cor biloculare
 206. corpus albicans
 207. corpusculum
 208. corpus
 209. corpora amylacea
 210. corpora
 211. coronion
 212. cornu cutaneum
 213. cornu
 214. cornea
 215. cor
 216. Cori hastalığı
 217. Coopernail belirtisi
 218. Cooley anemisi
 219. conus arteriosus
 220. contusio cerebri
 221. Conn sendromu
 222. condylus
 223. condyloma latum
 224. condyloma accuminatum
 225. condylion
 226. coneretio pericardii
 227. coneretio cordis
 228. coneretio
 229. Concato hastalığı
 230. compressio cerebri
 231. compressio
 232. commotio cerebri
 233. commotio
 234. commisura palpebrarum
 235. commisura labium oris
 236. coma vigil
 237. coma somnolentium
 238. Coltz sendromu
 239. Collet Sicard sendromu
 240. Colles kırığı
 241. Coffin Lowry sendromu
 242. Cockayne sendromu
 243. coca
 244. Coap
 245. C06o
 246. Cmi
 247. Clouston sendromu
 248. Clostridium
 249. clavicula
 250. claudocatio intermittent