PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51

 1. Claude sendromu
 2. Clapton çizgisi
 3. Citelli sendromu
 4. citanest
 5. circulus vasculosus
 6. circulus arteriosus cerebri
 7. circulus arteriosus
 8. cinsiyet hormonları
 9. cinneti makule
 10. cinai abortus
 11. cıva zehirlenmesi
 12. cıva stomatiti
 13. Christian Weber hastalığı
 14. Christ Siemens Touraine sendromu
 15. chorioadenoma destruens
 16. chorditis cantorum
 17. cholesteatoma tympani
 18. chloropsia
 19. chiasma opticum
 20. chiasma
 21. Chiari sendromu
 22. Cheyne Stokes solunumu
 23. Cheyne Stokes respirasyonu
 24. cherubism
 25. Chediak Higashi sendromu
 26. ChE
 27. Chd
 28. Charcot triadı
 29. Charcot Weiss Baker sendromu
 30. Charcot Marie Toth hastalığı
 31. Charcot Leyden kristali
 32. CF
 33. cezai ehliyet
 34. ceza sorumluluğu
 35. cerrahi tedavi
 36. cerrahi ikter
 37. cerrahi emfizem
 38. Casser fontaneli
 39. caruncula sublingualis
 40. carunculae myrtiformes
 41. caruncula lacrimalis
 42. carunculae hymenalis
 43. Carpenter sendromu
 44. Carleton lekesi
 45. Carabelli tüberkülü
 46. caput
 47. caplan sendromu
 48. cerrahi boyun
 49. cavum uteri
 50. cavum tympani
 51. cavum subarachnoideale
 52. cavum pericardii
 53. cavum oris
 54. cavum nasi
 55. cavum abdominis
 56. cavum
 57. Cat
 58. capitulum
 59. cannabis
 60. Candida
 61. cancrum oris
 62. canalis analis
 63. canalis alimentarius
 64. Canada Cronkhite sendromu
 65. camera oculi posterior
 66. camera oculi anterior
 67. cam kataraktı
 68. camera bulbi posterior
 69. camera bulbi anterior
 70. Calve Perthes hastalığı
 71. calcaneus
 72. caisson hastalığı
 73. Caffey Silverman sendromu
 74. Caffey hastalığı
 75. cafeaulait lekesi
 76. bypass
 77. büyüme hormonu
 78. büyük trokanter
 79. büyük dudak
 80. Bürger hastalığı
 81. büllöz keratopati
 82. büllöz keratit
 83. büllöz emfizem
 84. büllöz
 85. bül
 86. bükülme kırığı
 87. Burton çizgisi
 88. bursit
 89. bursektomi
 90. bursa
 91. Burns amorozu
 92. Burnett sendromu
 93. burkulma kırığı
 94. burhol
 95. bur
 96. Bun
 97. bulumi
 98. bulbus pili
 99. bulbus okuli
 100. bulbus karotikus
 101. bulbus
 102. bulbomimik refleks
 103. bulber paralizi
 104. bulber konjunktiva
 105. bulbar myelit
 106. bulbar anestezi
 107. bukkal
 108. Buhl hastalığı
 109. buftalmos
 110. Buerger hastalığı
 111. Budd sirozu
 112. Budd Chiari sendromu
 113. Brushfield lekeleri
 114. Brusfield Wyatt sendromu
 115. bruselloz
 116. bruksomani
 117. bruksizm
 118. Bruck hastalığı
 119. Brown Symmers hastalığı
 120. Brown Sequard sendromu
 121. bronz karaciğer
 122. bronz deri
 123. bronşit
 124. bronşiolit
 125. bronşiol
 126. bronşiektazi
 127. bronşial spazm
 128. bronşial pnömoni
 129. bronşial kriz
 130. bronşial kist
 131. bronşial astma
 132. bronşial
 133. bronş
 134. bronkospazm
 135. bronkoskopi
 136. bronkoraji
 137. bronkopulmoner septisemi
 138. bronkopulmoner displazi
 139. Bronkopulmoner
 140. bronkopnömoni
 141. bronkoplasti
 142. bronkopati
 143. bronkolit
 144. bronkokonstriktör
 145. bronkojen kist
 146. bronkojen
 147. bronkodilatör
 148. bronkoalveolit
 149. bronkial
 150. brom zehirlenmesi
 151. bromür zehirlenmesi
 152. bromür
 153. bromomani
 154. bromizm
 155. bromat zehirlenmesi
 156. Brodmann alanı
 157. Brodie absesi
 158. Broca merkezi
 159. Broca ataksisi
 160. Broca amnezisi
 161. Brissaud Marie sendromu
 162. Briquet sendromu
 163. Brinton hastalığı
 164. Bravais Jacksonian epilepsi
 165. branş
 166. brankial yarık kisti
 167. brankial kisti
 168. brankial kist
 169. brakiyal arter
 170. brakisefali
 171. brakisefal
 172. brakiosefalik arterit
 173. brakignati
 174. brakifasiyal
 175. brakidaktili
 176. brakialji
 177. bradipne
 178. bradiloji
 179. bradikinin
 180. bradikinezi
 181. bradikardi
 182. bradifazi
 183. bradiartri
 184. bradiaritmi
 185. bradiakuzi
 186. Brachmann-de Lange sendromu
 187. BP
 188. Böttcher kristalleri
 189. Börjeson sendromu
 190. böbrek tubulusları
 191. böbrek pelvisi
 192. böbrek korteksi
 193. böbrek anomalileri
 194. böbrek amiloidozu
 195. boyun omurları
 196. boyun
 197. boy
 198. Boyle hastalığı
 199. boyama
 200. Bowman boşluğu
 201. Bovven hastalığı
 202. Bouveret sendromu
 203. Bourneville Pringle sendromu
 204. Bourneville hastalığı
 205. Bouillaud hastalığı
 206. Bouchut solunumu
 207. Bouchut respirasyonu
 208. botulizm
 209. botulinum
 210. botrioid sarkom
 211. botrioid
 212. botanik
 213. boş sella sendromu
 214. boşanma
 215. borik asid zehirlenmesi
 216. borik asid
 217. boksör kırığı
 218. boksör ensefalopatisi
 219. boksör demansı
 220. boğma
 221. boğazlama
 222. Bogorad sendromu
 223. Bogaert Bertrand hastalığı
 224. Boeck hastalığı
 225. Bochdalek hernisi
 226. Blumenthal lezyonu
 227. Bloom sendromu
 228. Blocq hastalığı
 229. Bloch Sulzberger sendromu
 230. Bleuler siması
 231. blefaronazofasyal sendrom
 232. blefaron
 233. blefarit
 234. blefareloz
 235. blastik hücre
 236. bizmut zehirlenmesi
 237. bizmut stomatiti
 238. bizmut çizgisi
 239. Biemond sendromu
 240. Bianchi sedromu
 241. bi-iliak hat
 242. Bezold belirtisi
 243. Bezold absesi
 244. beyincik korteksi
 245. beyin zedelenmesi açık
 246. beyin ventrikülleri
 247. beyin venöz sinüsleri
 248. beyin şişmesi
 249. beyin sarsıntısı sendromu
 250. beyin sarsıntısı