PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51

 1. akolik
 2. akoli
 3. aknefaskopi
 4. akne
 5. akloropsi
 6. aklorhidri apepsi
 7. aklorhidri
 8. akkiz, akiz
 9. akiri
 10. akinezi
 11. akinetik otizm
 12. akinetik apraksi
 13. akciğer tüberkülozu yetişkin tipi
 14. akciğer tüberkülozu çocukluk çağı tipi
 15. akciğer ödemi
 16. akciğer metastazları
 17. akciğer lobu
 18. akciğer kollapsı
 19. akciğer hilusu
 20. akciğer emfizemi
 21. akciğer embolizmi
 22. akciğer apeksi
 23. akciğer alveoUeri
 24. akciğer absesi
 25. akciğer
 26. akateksis
 27. akatamatezi
 28. akataleptik
 29. akatalepsi
 30. akatalazi
 31. akaidi
 32. akarbi
 33. akapni
 34. akantoz
 35. akantoma
 36. akantoliz
 37. akalküli
 38. akalazi/akalazya
 39. ajitografi
 40. ajitofazi
 41. ajitasyonlu melankoli
 42. ajitasyonlu depresyon
 43. ajitasyon
 44. ailesel Akdeniz ateşi
 45. Aids
 46. Akaidi sendromu
 47. ağrılı sikatris
 48. ağıza-boğaza yabancı cisim kaçması
 49. ağız-burun tıkanması
 50. ağız florası
 51. ağır metal zehirlenmesi
 52. agrofobi
 53. agresyon
 54. agresif kişilik
 55. agresif
 56. agregasyon
 57. agranülositoz
 58. agrammatizm
 59. agrafi
 60. agözi
 61. agorafili
 62. agoni trombusu
 63. agoni
 64. agonal tromboz
 65. agonal koagulum
 66. agonadizm
 67. agnozi
 68. agnati
 69. aglutinasyon
 70. aglossi-adaktili sendromu
 71. aglossi
 72. agirya
 73. agenez
 74. ağar
 75. agammaglobulinemi
 76. agamik
 77. agalakti
 78. afyon
 79. aftöz ülser
 80. aftöz stomatit
 81. aftonji
 82. aft
 83. afronezi
 84. afrodiziomani
 85. afrodiziak
 86. afrodizi
 87. afreni
 88. afonojeli
 89. afoni
 90. aflatoksin
 91. afibrinojenemi
 92. affinite
 93. afferent
 94. affektif psikoz
 95. affektif kişilik
 96. affektif
 97. affektepilepsi
 98. affekt paradoks
 99. affekt
 100. affeksiyon
 101. afemi
 102. afememestezi
 103. afefobi
 104. afebril abortus
 105. afebril
 106. afazik
 107. afazi
 108. afagopraksi
 109. aerosol keratiti
 110. aerosel
 111. aeronöroz
 112. aerofobi
 113. aerofaji
 114. aeroembolizm
 115. aerodromofobi
 116. aerodinamik
 117. aerobik
 118. aelurofobi
 119. adventisiyel hücre
 120. adventisia
 121. adult nedemek
 122. adsorpsiyon
 123. adrenomegali
 124. adrenomedüller hormon
 125. adrenokortikotrop hormon
 126. adrenokortikohiperplazi
 127. adrenokortikal hormon
 128. adrenogenital sendrom
 129. adrenerjik
 130. adrenal korteksi
 131. adrenal
 132. adrenalinüri
 133. adrenalin
 134. adolesan
 135. adneks
 136. adli travmatoloji
 137. adli toksikoloji
 138. Adli Tıp Kurumu
 139. adli tıp
 140. adli şifa
 141. adli psikiyatri
 142. adli patoloji
 143. adli otopsi
 144. adli oftalmoloji
 145. adli kimya
 146. adli hüviyet
 147. adli dişhekimliği
 148. adli biyoloji
 149. adli bilimler
 150. adli antropoloji
 151. adjuvan
 152. adipsi
 153. adipoz
 154. adipozüri
 155. adipoz
 156. adiposis hepatica
 157. adiposis dolorosa
 158. adiponekroz
 159. adipoliz
 160. adipektomi
 161. adinamik ileus
 162. adinami
 163. adhezif
 164. adezyon
 165. adezif plörezi
 166. adezif peritonit
 167. adezif perikardit
 168. adezif flebit
 169. adezif
 170. adet siklusu
 171. adet kesilmesi
 172. adet kanaması
 173. adermia
 174. adenovirüs
 175. adenosis
 176. adenopati
 177. adenomyozis
 178. adenomegali
 179. adenomatoz polip
 180. adenomatous
 181. adenomatoz
 182. adenomatoid odontogen tümör
 183. adenom
 184. adenokarsinom
 185. adenoid vejetasyon
 186. adenoidit
 187. adenohipofiz
 188. adenoakantoma
 189. adenit tüberküloz
 190. adenit
 191. adenektomi
 192. adduktor
 193. addison krizi
 194. Addison noktası
 195. Addison hastalığı
 196. addiksiyon
 197. adaptasyon
 198. Adams-Stokes hastalığı
 199. adaktili-aglossi sendromu
 200. adaktili
 201. adacık hücresi
 202. açlık ödemi
 203. açlık atrofisi
 204. açık pnömotoraks
 205. açık kırık
 206. açık asfiksi
 207. acusticus
 208. aerodermatitis enteropatica
 209. Acosta hastalığı
 210. aene vulgaris
 211. Achard-Thiers sendromu
 212. abulomani
 213. abuli
 214. abstraksiyon
 215. abstinans sendromu
 216. absolü sterilite
 217. absolü hemianopi
 218. absolü dehidrasyon
 219. absolü alkol
 220. absolü agrafi
 221. absolü
 222. abse
 223. absans statüsü
 224. absans nöbeti
 225. abrupsiyo
 226. abrupsito placentae
 227. abrozya
 228. abrazyon
 229. abrazif
 230. abrakiosefali
 231. abraki
 232. Abrahams belirtisi
 233. abortus incompletus
 234. abortus imminent
 235. abortus
 236. abortisid
 237. abortif
 238. abortifisyen
 239. aborsiyo
 240. abondan kanama
 241. ablutomani
 242. ablepsi
 243. ablefari
 244. ablatio retinae
 245. ablatio placentae
 246. ablatio
 247. ablasyon
 248. ablaktasyon
 249. abiyoz
 250. abeyans