PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Rektostenoz
 2. Rektoskopi
 3. Rektosigmoid
 4. Rektosel
 5. Rektoplasti
 6. Rektolabial
 7. Rektokolit
 8. Rektokoksigeal
 9. Regional Anestezi
 10. Refleks Öksürüğü
 11. Refleks Nedir
 12. Referans Hezeyanı
 13. Red Mekanizması
 14. Redüksiyon
 15. Rebound Fenomeni
 16. Reaktif Hiperplazi
 17. Reaksiyon Formasyon
 18. Reabsorpsiyon
 19. Raynaud Fenomeni
 20. Apireksi
 21. Apeks (Tepe)
 22. Aort Nedir?
 23. Antropoloji Nedir?
 24. Antitrombin III
 25. Antitoksoplazma Antikoru
 26. Antiserum
 27. Antisepsi
 28. Antikor
 29. Antijen
 30. Antibiyogram
 31. Anjiyopati
 32. Anerji
 33. Raymond Cestansendromu
 34. Rathke Kisti
 35. Raş
 36. Raşianestezi
 37. Ramsay Hunt
 38. Rai
 39. Ragad
 40. Radyotoksemi
 41. Radyoterapi
 42. Radyosistit
 43. Radyosensitif
 44. Radyoresistan
 45. Radyopak
 46. Radyonörit
 47. Radyonekroz
 48. Radyolojik Tanı
 49. Radyolojik
 50. Radyolog
 51. Radyolesan
 52. Radyokürabl
 53. Radyoiyodin
 54. Radyografik
 55. Radyografi
 56. Radyograf
 57. Radyofobi
 58. Radyoelement
 59. Radyodiagnoz
 60. Radyodiagnostik
 61. Androjen Hormonlar
 62. Anatomi
 63. Anakuzi
 64. Anabolizma
 65. Amniyoskopi
 66. Amniyorez
 67. Amniyon Sıvısı
 68. Amniyon Bantları
 69. Amniyon
 70. Amip
 71. Aminoasitler
 72. Amilazemi
 73. Allopati
 74. Alkolemi
 75. Alın Bölgesi
 76. Alın Kemiği Frontaj Kemik
 77. Alıcı Reseptör Sinir Sistemi
 78. Algor
 79. Algılama Eşiği
 80. Algılama Nedir? Algı
 81. Algezimetre
 82. Alfa Fetoprotein
 83. Alfa-2-Makroglob
 84. Alel
 85. Aldosteron
 86. Aldolaz
 87. Alçıya Alma
 88. Alçılı Sargı
 89. Albüminüri
 90. Albüminemi
 91. Albümin
 92. Albuginea (Akkılıf)
 93. Alanin
 94. Akyuvarlar (Lökositler)
 95. Akustik Maküla
 96. Akustik Direnç (Ses Direnci)
 97. Akufeni
 98. Aktomiyozin
 99. Aktinoterapi
 100. Aktinomikoz
 101. IUI Intra Uterin İnseminasyon nedir?
 102. Aktin
 103. Akson (Silindirakson)
 104. Aksis
 105. Aksesoryus Siniri
 106. Akselerin
 107. Akromiyon
 108. Akoli
 109. Akinezi
 110. Akciğer
 111. Akalkiili
 112. Akalazya
 113. Ajitasyon
 114. Ajan Patojen
 115. Ağlama
 116. Ağırlık Yaşı
 117. Ağarma
 118. Ağaç
 119. Aguzi
 120. Agoni
 121. Aglütinojen
 122. Aglütinin
 123. Aglütinasyon
 124. Agenezi (Aplazi)
 125. Aferent
 126. Aerosol
 127. Adventisya
 128. Adrenokortikotrop Hormon (Kortikotropin)
 129. Adrenalin
 130. Adneks
 131. Adjüvan
 132. Adipoz Doku (Yağdoku)
 133. Adet Çevrimi
 134. Adenozin Trifosfat
 135. Adenozin Monofosfat
 136. Adenozin Difosfat
 137. Adenozin
 138. Adenin
 139. Ademelması
 140. Addüksiyon (Yakınlaşma)
 141. Addis Sayımı
 142. Acting Out
 143. Ac-Globülin
 144. ACE Angiotensin Converting Enzyme
 145. Abreaksiyon
 146. Abrasyon (Aşınma)
 147. Ablasyon (Ayrılma)
 148. Abdüsens Sinir (Uzaklaştırıcı Sinir)
 149. Abdüktör Kas (Uzaklaştırıcı Kas)
 150. Abdiiksiyon (Uzaklaşma)
 151. AB Grubu Kan
 152. A Grubu Kan
 153. Radyodermatit
 154. Radyodansite
 155. Radyoaktivite
 156. Radyoaktif İod
 157. Radyoaktif
 158. Radyasyon Yanığı
 159. Radyasyon Proktiti
 160. Radyasyon Nekrozu
 161. Radyasyon İntoksikasyonu
 162. Radyasyon Gastriti
 163. Radyasyon Alopesisi
 164. Radyasyon
 165. Radius
 166. Radioulnar
 167. Radiokarpal
 168. Radiohumeral
 169. Radiodijital
 170. Radikülonöropati
 171. Radikülonörit
 172. Radikülomyelopati
 173. Radikülomeningomyelit
 174. Radikülomedüller
 175. Radiküler Kist
 176. Radiküler
 177. Radikal Mastaktomi
 178. Radikal Histerektomi
 179. Radikal Cerrahi
 180. Radikal
 181. Radial
 182. Rad
 183. Rabdomyosarkom
 184. Rabdomyom
 185. Rabdomyoliz
 186. Rabdomyoblasom
 187. Quincke ödemi
 188. Queyrat Eritroplazisi
 189. Quervain Kırığı
 190. Quant belirtisi
 191. Pyoüreter
 192. Pyotoraks
 193. Pyotoksinemi
 194. Pyostomatit
 195. Pyospermi
 196. Pyosistis
 197. Pyoseptisemi
 198. Pyosefali
 199. Pyosapremi
 200. Pyosalpinks
 201. Pyosalpinjit
 202. Pyore
 203. Pyopnömotoraks
 204. Pyopnömoperitonit
 205. Pyopnömoperitoneum
 206. Pyopnömoperikardium
 207. Pyopnömokolesistit
 208. Pyopnömokist
 209. Pyopnömohepatit
 210. Pyoperitonit
 211. Pyoperitoneum
 212. Pyoperikardium
 213. Pyoperikardit
 214. Pyonefroz
 215. Pyonefrotik
 216. Pyonefrolityaz
 217. Pyomyozit
 218. Pyometrit
 219. Pyometra
 220. Pyolabirintit
 221. Pyokolposel
 222. Pyokok
 223. Pyokaliks
 224. Pyojen Koklar
 225. Pyojen İnfeksiyon
 226. Pyojen Granulom
 227. Pyojen
 228. Pyohidronefroz
 229. Pyohemotoraks
 230. Pyoftizi
 231. Pyoftalmit
 232. Pyoftalmi
 233. Pyoçöli
 234. Pyoderma
 235. Pyoartroz
 236. Pyoovaryum
 237. Pyle Hastalığı
 238. Pyensefal
 239. Pyemik Abse
 240. Pyemik
 241. Pyemi
 242. Pyemez
 243. Pyelosistit
 244. Pyelonefrit
 245. Pyelolitotomi
 246. Pyelografi
 247. Pyeloflebit
 248. Pyelit
 249. Pyelektazi
 250. Püstüloz