PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51]

 1. akselerasyon
 2. akselatör
 3. akrotizm
 4. akrosiyanoz
 5. akrosindaktili
 6. akrosefalosindaktili sendromu
 7. akrosefali
 8. akroparalizi
 9. akroosteoliz sendromu
 10. akromiotorasik
 11. akromioskapular
 12. akromion
 13. akromioklavikuler eklem
 14. akromioklavikuler
 15. akromiohumeral
 16. akromikri
 17. akromik
 18. akromegalik jigantizm
 19. akromegali
 20. akromatopi
 21. akromatik
 22. akrokeratoz
 23. akrofobi
 24. akrofasial disostoz
 25. akrodermatit
 26. akroanestezi
 27. akroosteoliz
 28. umblicalis (artcria umblicalis)
 29. ulnaris (artcria ulnaris)
 30. tibialis (arteria tibialis)
 31. thoracica (arteria thoracica)
 32. testicularis (artcria testicularis)
 33. temporalis (arteria temporalis)
 34. suprarenalis (arteria suprarenalis)
 35. supraorbitalis (arteria supraorbitalis)
 36. subcostalis (artcria subcostalis)
 37. subelavia (artcria subelavia)
 38. spinalis (arteria spinalis)
 39. renalis (arteria renalis)
 40. reetalis (arteria reetalis)
 41. radialis (arteria radialis)
 42. poplitea (artcria poplitea)
 43. perinealis (arteria perinealis)
 44. palatina (arteria palatina)
 45. ophthalmica (arteria ophthalmica)
 46. occipitalis (artcria occipitalis)
 47. mesenterica (arteria mcsentcrica)
 48. meningea posterior (arteria meningea posterior)
 49. meningea media (arteria meningea media)
 50. meningea anterior (artcria meningea anterior)
 51. maxillaris (artcria maxiIJaris)
 52. lingualis (arteria lingualis)
 53. lienalis (arteria lienalis)
 54. labialis (arteria labialis)
 55. iliaca (artedia iliaca)
 56. hepatica (arteria hepatica)
 57. gastroduodenalis (arteria gastroduodcnalis)
 58. gastrica (arteria gastrica)
 59. fibularis (arteria fibularis)
 60. femoralis (arteria femoralis)
 61. facialis (arteria facialis)
 62. coronaria (arteria coronaria)
 63. cervicalis (arteria cervicalis)
 64. cerebelli (arteria cerebelli)
 65. carotis interna (arteria carotis interna)
 66. carotis externa (arteria carotis externa)
 67. carotis communis (arteria carotis communis)
 68. brachialis (arteria brachialis)
 69. basilaris (arteria basilaris)
 70. axillaris (arteria axillaris)
 71. arteria
 72. anterior