PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SağlıkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. Ağız
 2. Ağızdan ağıza sunni teneffüs
 3. Adet görme
 4. Acil durum
 5. Apse
 6. Bağırsak Yumuşatma
 7. Lavmanın Doğru Kullanımları
 8. Lavman ve Bağırsak Yumuşatıcılar
 9. progressif multifokal lökoensefalopati
 10. progressif lingual hemiatrofi
 11. progressif eksternal oftalmopleji
 12. progressif dializ ensefalopatisi
 13. progressif demans
 14. progressif eksternal oftalmopleji
 15. progressif
 16. prognoz
 17. prognatizm
 18. progesteron
 19. progenital
 20. profund
 21. proflaktik
 22. astenospermi
 23. roflaksi
 24. profilaktik tedavi
 25. profaz
 26. prodüktif öksürük
 27. prodüktif
 28. prodromal dönem
 29. prodromal
 30. prodrom
 31. proçes
 32. prob
 33. probabilite
 34. prizmatik
 35. prinzmetal anjini
 36. Pringle hastalığı
 37. primordial folikül
 38. primordial
 39. primitif
 40. primipar
 41. primigravid
 42. primer yara iyileşmesi
 43. primer tümör
 44. primer şok
 45. primer sterilite
 46. primer lezyon
 47. primer kompleks
 48. primer hematüri
 49. primer faktör
 50. primer dismenore
 51. primer dentisyon
 52. primer atipik pnömoni
 53. primer amiloidoz
 54. primer amenore
 55. primer
 56. priapizm
 57. priapit
 58. prevya
 59. Prevost kanunu
 60. prevezikal
 61. prevertebral
 62. preventif tedavi
 63. preventif dişhekimliği
 64. prevantif
 65. prevalans
 66. preüretrit
 67. presternum
 68. pressör madde
 69. preskapuler
 70. presistolik
 71. presistol
 72. presipitan faktör
 73. presipitan
 74. presfenoid
 75. presenil demans
 76. presenilite
 77. presenil
 78. presbiyopi
 79. presbiyofreni
 80. presbiti
 81. presbikuzi
 82. presbikardi
 83. presbiakuzi
 84. presantral
 85. presantasyon
 86. prerenalproteinüri
 87. prepubertal
 88. prepuberal
 89. prepilorik
 90. preperitoneal
 91. prepartal
 92. preoperatif
 93. prenatal
 94. premortal
 95. premorbid
 96. premolar
 97. premenstrüel sendrom
 98. premenstrüal
 99. premenopoz amenoresi
 100. prematüre ejakülasyon
 101. prematüre doğum
 102. prematüre kontraksiyon
 103. prematüre bebek
 104. prematüre
 105. premalign
 106. prelökemi
 107. prelingual sağırlık
 108. prekostal
 109. prekos
 110. prekordium
 111. prekordial
 112. prekanseröz lezyon
 113. prekanseröz
 114. preinvazif
 115. prehyoid
 116. prehemiplejik köre
 117. pregangliyonik
 118. preepiglottik
 119. preeklampsi
 120. preauriküler kist
 121. preauriküler
 122. preataksik
 123. preaortik
 124. preanestezi
 125. pragmatamnezi
 126. pragmatagnozi
 127. Prader Labhart Willi sendromu
 128. ppm
 129. Ppd
 130. pöti mal epilepsi
 131. pöti mal
 132. pö dö oranj
 133. pörfeksiyonizm
 134. pörfeksiyonist
 135. pound
 136. Potter yüzü
 137. Pott kırığı
 138. Pott hastalığ
 139. Pott absesi
 140. potomani
 141. potassemi
 142. potansiyel
 143. poş
 144. postvaksinal poliomyelit
 145. postvaksinal ensefalomyelopati
 146. postvaksinal ensefalit
 147. postvaksinal
 148. postür
 149. postural hipotansiyon
 150. posttravmatik geç beyin absesi
 151. posttravmatik amnezi
 152. poststreptokoksik glomerülonefrit
 153. postsantral
 154. postrenalproteinüri
 155. postpubertal
 156. postpoliomyelitik kontraktür
 157. postpartum kanama
 158. postpartum alopesi
 159. postpartum
 160. postoperatif şok
 161. postoperatif
 162. postnekrotik siroz
 163. postnazal
 164. postnatal
 165. postmortem trombus
 166. postmortem koagulum
 167. postmortem
 168. postmortal
 169. postmezanterik
 170. postmenopozal kanama
 171. postmenopozal
 172. postmature
 173. postmastektomi lenfanjisarkomu
 174. postmastektomi
 175. postlingual sağırlık
 176. postkranial
 177. postkonvulsif stupor
 178. postkardiotomi psikozu sendromu
 179. postinflamatuvar lökoderma
 180. postinfeksiyöz ensefalomyelopati
 181. postinfeksiyöz ensefalit
 182. postiktal dönem
 183. posthepatit sirozu
 184. posthemorajik anemi
 185. postgastrektomi sendromu
 186. posterior fontikül
 187. posterior fontanel
 188. posterior
 189. postbrakial
 190. postariküler
 191. post travmatik stres bozukluğu
 192. post travmatik pnömoni
 193. post travmatik osteoporoz
 194. post-travmatik osteomyelit
 195. post travmatik geç beyin absesi
 196. post travmatik epilepsi
 197. post travmatik amnezi
 198. post travmatik abse
 199. post travmatik
 200. post tonsillektomi poliomyeliti
 201. post hemiplejik köre
 202. post abortif endometrit
 203. post
 204. pospartum psikoz
 205. porus
 206. portör
 207. portovenografi
 208. portografi
 209. portasistemik ensefalopati
 210. portal sistem
 211. portal siroz
 212. portal hipertansiyon
 213. portal
 214. porta renalis
 215. porta pulmonis
 216. porta lienis
 217. porta hepatis
 218. porta
 219. poröz
 220. porozis
 221. porotik
 222. porom
 223. porokeratoz
 224. poriyomani
 225. porfirin
 226. porfiri
 227. porfir dalağı
 228. porensefali
 229. por
 230. popülasyon
 231. popliteal arter
 232. popliteal anevrizma
 233. popliteal
 234. poplitea
 235. pontoserebellar
 236. pontomedüller
 237. pontobulber
 238. pontin
 239. pontil
 240. pons
 241. polyposis coli
 242. polyneuritis potatorum
 243. polyeythemia vera
 244. polus
 245. pollakiüri
 246. pollakidipsi
 247. polivalan
 248. poliüri
 249. politrofi
 250. politrikoz