PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SaðlýkçaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

 1. polispermi
 2. polisitemi
 3. polisinovit
 4. poliserözit
 5. poliradikülonörit
 6. poliradikülit
 7. polipöz
 8. polipoz
 9. polipoid
 10. polipne
 11. polipioni
 12. polipektomi
 13. poliparezi
 14. polip
 15. poliovirüs
 16. poliostotik
 17. poliopsi
 18. poliopi
 19. pol
 20. poliomyelopati
 21. poliomyelit
 22. poliomyelensefalit
 23. polioensefalopati
 24. polioensefalomyelit
 25. polioensefalomeningomyelit
 26. polioensefalit
 27. poliodistrofi
 28. polio
 29. polinükleer
 30. polinöroradikülit
 31. polinöropati
 32. polinöromyozit
 33. polinörit
 34. polinöritik
 35. polinevrit
 36. polinevralji
 37. polimyozit
 38. polimyopati
 39. polimyalji
 40. polimorfnükleer
 41. polimorfizm
 42. polimorfik
 43. polimorf lökosit
 44. polimorf ýþýk erüpsiyonu
 45. polimorf
 46. polimenore
 47. polimazi
 48. polimasti
 49. polikromik
 50. polikori
 51. polikondropati
 52. polikondrit
 53. polikoli
 54. poliklonal
 55. poliklinik
 56. polikistik över
 57. polikistik karaciðer
 58. polikistik böbrek
 59. poligami
 60. poligalakti
 61. polifobi
 62. polifarmasi
 63. polifaji
 64. polidistrofi
 65. polidipsi
 66. polidaktili
 67. poliavitaminoz
 68. poliartrit
 69. poliartiküler
 70. poliarteritis nodosa
 71. poliarterit
 72. poliadenopati
 73. poliadenit
 74. poli
 75. polen allerjisi
 76. polen
 77. polar
 78. poikilosit
 79. poikiloderma
 80. podalji
 81. podagra
 82. PO
 83. pnömotoraks
 84. pnömosilikoz
 85. pnömosel
 86. pnömoraþi
 87. pnömoraji
 88. pnömopyotoraks
 89. pnömopyoperikad
 90. pnömoplörit
 91. pnömoperitonit
 92. pnömoperiton
 93. pnömoperikard
 94. pnömopati
 95. pnömoödem
 96. pnömonoz
 97. pnömonosentez
 98. pnömonopati
 99. pnömonomoniliaz
 100. pnömonoftizi
 101. pnömonit
 102. pnömonik
 103. pnömoni
 104. pnömomyelografi
 105. pnömomikoz
 106. pnömomelanoz
 107. pnömomediasten
 108. pnömolityaz
 109. pnömolit
 110. pnömokonyoz
 111. pnömokoksik
 112. pnömokok
 113. pnömokardial
 114. pnömohidrotoraks
 115. pnömohidroperikard
 116. pnömohidrometra
 117. pnömohemotoraks
 118. pnömohemoperikard
 119. pnömohemi
 120. pnömogastrik
 121. pnömofoni
 122. pnömofaji
 123. pnömoensefalomyelografi
 124. pnömoensefalografi
 125. pnömoektazi
 126. pnömoderma
 127. pnömoartroz
 128. pnömoamnios
 129. pnömatoz
 130. pnömatosel
 131. pnömatizasyon
 132. pnömatemi
 133. pnömal
 134. pneumonia alba
 135. pneumocytis pnömonisi
 136. pluripoten
 137. pluripar
 138. plurimenore
 139. plurigravid
 140. plumbizm
 141. plöroviseral
 142. plörototonus
 143. plörototonoz
 144. plörotomi
 145. plöroskopi
 146. plörosentez
 147. plörosel
 148. plöropulmoner
 149. plöropnömoni
 150. plöroperitonit
 151. plöroperitoneal
 152. plöroperikardiyal
 153. plöroperikardit
 154. plöroliz
 155. plörojen pnömoni
 156. plörodini
 157. plörobronþit
 158. plörit
 159. plörezi
 160. plörektomi
 161. plika
 162. plica palpebronasalis
 163. plevra tüberkülozu
 164. plevra lavajý
 165. plevral effüzyon
 166. plevralji
 167. plevral
 168. plevra boþluðu
 169. plevra
 170. pleositoz
 171. pleonostoz
 172. pleomorfizm
 173. pleomorfik
 174. pleksus
 175. pleksiform
 176. pleji
 177. plazmositoz
 178. plazmositom
 179. plazmoliz
 180. plazmolitik
 181. plazmaterapi
 182. plazmasitom
 183. plazmasit
 184. plazma volümü
 185. plazma hücresi
 186. plazma hücreli pnömoni
 187. plazma hücreli myelom
 188. plazma hücreli granulom
 189. plazma
 190. plato
 191. platispondiliz
 192. platisma
 193. platipodi
 194. platipellik
 195. platibazya
 196. platelet
 197. plastodinami
 198. plastik irit
 199. plastik
 200. Plasmodium
 201. plasman
 202. plasentopati
 203. plasentit
 204. plasenta kisti
 205. plasenta hormonlarý
 206. plasental
 207. plasenta
 208. plasebo
 209. plantar refleks
 210. plantar
 211. plantalji
 212. plankton
 213. plaket trombusu
 214. plak
 215. placenta previa
 216. placenta perereta
 217. piyüri
 218. piyelonefrit
 219. pityalizm
 220. pituiter cücelik
 221. pituiter ameloblastom
 222. pituiter adamantinom
 223. pituiter
 224. pituitarizm
 225. pitojenez
 226. pitiyatik depresyon
 227. pitiryazis
 228. pitiatizm
 229. pit
 230. pirozis
 231. piromani
 232. pirolagni
 233. pirojen
 234. pirofobi
 235. pirinç suyu dýþký
 236. piretoterapi
 237. piretojen
 238. piretik
 239. pireksi
 240. piramidal hücre
 241. pint
 242. pinositoz
 243. pineal sendrom
 244. pinealom
 245. pilosebaseöz
 246. pilorostenoz
 247. pilorospazm
 248. piloroplasti
 249. pilorogastrektomi
 250. piloroduodenit