Kuvöz bir kaide üzerine vazedilmiş ve çocuğun bakımını kolaylaştıran bir yataktan ibarettir. Üzerinde diofan'dan bir örtü vardır. Çocuk kuvöz gerisinde çıplak olarak yatar. Bu kapalı yatakta çocuk istenilen hararet, rutubet derecesi ve istenilen oksijen konsantrasyonundaki bir vasat içinde bulundurulur. Sıcaklık çocuğa olan mesafesi değiştirilebilen hususî bir lambadan, değir rezistanslı düğme vasıtasıyla temin edilir; kuvöz harareti, içindeki termometreden okunur.
Rutubet az gelirse, ağzı geniş su dolu bir kabı içeri koymak, fazla olursa hava ve oksijen cereyanını kurutma kabından dolaştırmak suretiyle ayarlanır Kuvöze raptedilen oksijen tüpünden muayyen tazyikde ve dakikada 1 25 litre olarak gelen oksijen küçük bir vida ile ayarlanarak istenilen konsantrasyonda hava ile karıştırılır ve oksijen konsantrasyonu doğrudan doğruya bir rotametreden okunur.
Gerek oksijen akımı, gerekse harareti veren lambadaki elektrik akımında vaki bir aksaklık, kuvöze ilâve edilmiş bir emniyet tertibatmdaki zilin çalması ile daimî kontrol halindedir. İlk çalışmaya başlayan kuvöz bir saat içinde ısınır.