Hayatın hiç bir çağında boy ve tartıca bu kadar fazla ve muntazam büyüme ve gelişme yoktur (doğumda 50 cm. boy ve 3.250 gr. ağırlığında bulunan çocuk, bir yaşında iken 74 cm. boyunda ve 10 kilo ağırlığında olur). Bu yaş içindeki çocukların esas gıdasını süt (anne veya hayvan) teşkil etmesi itibariyle bu devreye sütçocukluğu çağı denilir.Doğum tartısı 5 ilâ 6 inci aylarda doğumun iki misli, bir yaşında da üç misli olur. Bu tartı artması orta derece büyüklükte bulunan çocuklar içindir. Ufak çocuklarda ve ekseriya pek erken doğanlarda daha çabuk, büyük olan çocuklarda ise nisbeten daha yavaş olur.Tartı sabahları aç karnına ve müsait vaziyetlerde de çıplak olarak bebek terazileri ile yapılır. İlk haftalarda mümkünse hergün, ilk aylarda da haftada bir gün olmak üzere tartılır (bebek terazileri ekseriya 10 ilâ 20 kiloya kadar tartar). Anneler hiç bir zaman terazinin esiri olmamalıdır.Boy ölçmek kliniklerde basit ölçme cetvelleri ile yapılır Evlerde ise düz bir yere yatırılan çocuğun bas ve ayak uçlarına düz sert bir şey veya ciltli birer kitap koymak kâfidir.