Beslenme hataları, ishal ve kusma hastalıkları, enfeksiyonlar ve bakım hatası dolayısiyle husule gelen oistrofiler ve ekseriya ilk aylarda ve bilhassa meme çocuklarında sonra da emzikle beslenenlerde adipositas görülür.