Sağlam bir süt çocuğunun derisi güzel, açık pembe renktedir. Bu renk en çok meme emen çocuklarda ilk aylarda göze çarpar ve gelişmesi iyi olursa görülür. Emzikle beslenen ve soğuk mevsimlerde ilk aylarını çok defa evlerde geçiren sütçocuklarında hiç bir hastalık olmadan deri rengi dikkati çekecek kadar soluk olur.
Derinin vaziyeti, rengi, elastikiyeti; yaş, sağlık ve bakım durumunun bir ifadesi ve aynı zamanda kâhile göre daha fazla bir ölçü de olmak üzere, iç hastalıkları ve konstitüsyonel bozuklukların bir aynasıdır.
Turgor ve deri elastikiyeti çocuğun körpeliğine göre, dokulardaki su farkıdır. Deri ve derialtı hücrelerinin sudan zengin olması ve bu suyun da hakikî olarak dokularda diğer maddelerle birleşmiş bulunması iyi turgor'u husule getirir. Turgor baş ve işaret parmakları ile deri üzerinde bakılır. İyi beslenen çocuklarda turgor normaldir. Hastalıklarda ve hele had ve müzmin beslenme bozukluklarında turgor azalır.
Yumuşak kısımların umumî turgoru ile derinin elastikiyeti de muayene edilmiş olur. Çünkü su kaybı turgoru ve hem de derinin elastikiyetini azaltır. Deri elastikiyeti için de turgor gibi meselâ karın derisi iki parmakla tutulup yukarıya kaldırıldıktan sonra tekrar bırakılır. Sağlam bir çocukta husule gelen plinin derhal düşüp kaybolmasına mukabil, egü ve şiddetli su kaybında bir müddet kalır ve yavaş yavaş düzelir. Hatta su kaybı derecesine göre de uzun zaman öylece kalabilir.