Adaleler yenidoğmuş çocukluktan kâhil bir hale gelinceye kadar ağırlıkça diğer organlara nazaran en fazla gelişir. Bu gelişme lif sayısının fazla olması ile değil, lif çevresinin kalınlaşması suretiyledir.
Musculature'ün zayıf gelişmesine en çok, fazla yağlı ve raşitik çocuklarda rastlanılır. Kronik beslenme bozukluklarmdaki tartı azal-masında da yine gelişme zayıftır.Tonicite musculaire ekstremitelerin elle tutularak passif surette hareket ettirilmesi ile veya çocuğun ayaklarından tutup başı aşağı sarkıtmak (şayanı tavsiye değildir) suretiyle anlaşılır.
Tonicite musculaire'in fazlalaşması (hypertonie) yenidoğan çocuklarda physiologique'dir ve 4 aylığa kadar devam eder. Bilhassa neuropatlarla prematüre çocuklarda çok görülür.
Tonicite musculaire'in azalması (atonie ve hypotonie) umumî zayıflıktan doğan bir çok hastalıklarda, artması da un dyspepsie'si ile serebral bozukluklarda görülür.