Yenidoğan çocuklarda saçlar bazan çok koyu renkte, bazan da pek az olur. Saçlar ekseriya doğumdan 1—2 ay sonra dökülerek tekrar çıkar. Bu yeni çıkanların rengi çok defa daha açıktır. Bazan tamamen saçsız gibi olan çocuklara da rastlanılır. Bunlarda saçların çıkması 2 nci yaşda başlar.