Yenidoğmuş çocuğun iskeletinde sonraki yaşlarına nazaran kıkırdak çok fazladır. Ekstremitelerin uzun kemiklerinin diafizleri kemiklidir. Buna mukabil epifizler ise henüz kıkırdak halindedir. Bunun için röntgenogramda gözükmez. Zamanında normal doğmuş çocukların kemik çekirdekleri femurun distal ve tibia'nın proximal epitizlerinde ve tarsus kemikleri arasında talus'de, calcaneus ve sabit olmıyarak da cuboide'de bulunur. Ekstremitelerin diğer kemik çekirdekleri ise ekseriya muayyen bir sıra takip ederek ve genel olarak da kızlarda oğlanlara göre biraz daha erkence olmak üzere gözükürler. Normalden ayrılık az olmakla beraber klinikman bazı horrmonal büyüme bozukluklarının beyindeki önemi dolayısiyle röntgende kemik çekirdeklerinin icabında kontrolü lâzımdır.Baş çevresi. Yenidoğanlarda 34 -35 cm. dir. 3 aylıkda 40, 6 aylıkta 43, 9 aylıkta 44.5—45, 1 yaşında da 46 cm. olur. Bir çocuğun sıhhat haline, somatik ve psişik gelişmesine hüküm verebilmek için tartı ve boy kontrolundan başka baş çevresinin de ölçülmesi lâzımdır