Bütün süt dişleri 4-7 nci fötal ayda kalsifiye olmıya başlar. Kalsifikasyon kronların zirvesinden köke doğru yavaş yavaş ilerler. Dişler çıkmağa başladığı zaman kronların ancak üst 1 3 ü hazır bulunur.
Süt dişleri nin çıkması resorption ve diş etlerinin çekilmesi ile olur. Diş çıkmasındaki bütün güçlükleri kabul etmemek, ya teorik hükümlerden (tabiî olayların sağlık üzerine fena bir tesiri olmaz, normal olarak cereyan etmesi lâzım gelir meselâ, menstruation gibi) veyahut bir türlü ortadan kaldırılamıyan her hastalığın dişe bağlanılma adeti ile karşılaşılması melhuz bulunan tehlikeli vaziyetleri önlemek fikri ile, halkın bu fena düşünceleri ile mücadele etmek maksadı ile meydana gelmiş bulunmaktadır.
Süt dişleri,çikarken şaliyation, hırçınlık, itimatsızlık ve daha fazla kalınbajsak peristaltismi olur. Hırçınlık dolayısiyle neuropat çocukların parmaklarını dentition esnasında ağızlarına sokmalarından lokal irritation tezahürleri ve gingivada çıkan dişe doğru iltihaplı bir kızartı da görülebilir. Termolabil çocuklarda bu arada hafif bir ateş de olabilir. Ateşli hastalıklar da nâdir olmıyarak dişlerin çıkmasını tacil eder.
Süt dişleri, (dentes decidui). Her çene kemiğinde 4 kesici (dentes incisivi), 2 köpek (dentes canini), 4 öğütücü (dentes premolares) olmak üzere 10 diş vardır. Bu süt dişlerinin çıkması 2,5 yaşma kadar devam eder. Şu halde 2,5 yaşma gelen bir çocukta 20 diş var demektir.
İlk diş 6 aylıktan itibaren çıkmağa başlar. İlk defa alt orta kesici dişler '(dentes incisivi inferior medialis), 1—2 ay sonra üst orta kesiciler (dentes incisivi superior medialis)' daha sonra da üst yan kesici dişler (dentes incisivi superior lateralis) ve 12 nci aya doğru da alt yan kesiciler (dentes incisivi inferior lateralis) çıkar. Yani birinci yaşın sonuna kadar genel olarak 8 kesici diş çıkmış olur. 13—15 inci aylar arasında 4 küçük ön öğütücüler (dentes premolares), 19—24 ncü aylarda 4 köpek dişi(dewies canini) ve 30 ncu aya kadar da arka küçük öğütücü dişler çıkar ve bu suretle 2,5 yaşında bulunan bir çocuğun 20 dişi olur ve süt dişlerinin çıkması da sona ermiş bulunur.