Süt dişleri daimî dişlere göre daha küçük ve basıktır. Renkleri de daha fazla mavimtrak beyazdır. Pülpa boşlukları daha büyük ve kök kanalları daha geniştir.
Diş çıkmasının gecikmesi familiyal olabilmekle beraber, ilk dişin çıkması 1 yaşından sonra olursa patolojik bir hal bahis mevzuu olur. Bazan da aksine olarak daha doğumda alt orta kesici dişler mevcut olabilir ki bunlar hypoplasique, ufak, kahverengi, çabuk düşen dişlerdir.Hasta olan süt dişleri çıkarılmayıp konservatif tedavi edilir. Zira daimî dişler daha büyük olan genişlikleri dolayısiyle süt dişlerine nazaran daha, fazla yere muhtaçtırlar. Bu yer, normal şekilde süt dişlerinin çıkması ile devam eden çene gelişmesi ile daha evvelden temin edilmiş bulunur.