En ziyade tehlikeye maruz bulunan yaş, halen de ilk yaştır Bundan 40-50 sene evvel bir çok ileri memleketlerde her canlı doğan çocuğun hemen 10-15 % i daha yaşına basmadan ölürken bugün bu adet 3—4 % ve hatta daha aşağıya inmiştir.
Şütçocukları için en büyük tehlike ilk haftalardadır. Yenidoğmuş çocuk ölümleri ile ölü doğanların kurpları oldukça paralel seyretmektedir. Eğer çocuk ağrılar başlamadan evvel ölürse iç sebepler, doğum esnasmda ölürse doğum travmaları düşünülür.Erken çocukluk yaşlarındaki ölüm sebeplerinin tetkiki güçtür Yenidogmuş çocukluk çağı patolojisi son senelerde çok genişlemiş olması dolayısiyle, evvelce yapılan istatistiklerin de pek kıymeti olmasa gerektir. Wallgren'in 1941 e kadar yapmış olduğu istatistiğe göre yenidogmuş çocukluk çağındaki ölüm, zamanında normal doğmayanlarda 47 %, doğum travmalarında 25 %, malformationlarda 14% enfeksiyonda 8 *, spesifik yenidoğmuş çocuk hastalıkları 5 yo, dıger hastalıklar için 1 % olarak gösterilmektedir. Bir yaşından sonra da ölüm tehlikesi gittikçe azalır.