Diş çürümesi. Her yaşta olabilir. Bilhassa en çok (süt dişlerinde) ilk uzama zamanında (5-7 yaşları arası), bundan başka da kalıcı dişlerde (2 nci uzama zamanında) görülür.
Diş çürükleri gıda artıklarının uzun zaman dişler üzerinde kalması ve sonra da bozulması dolayısiyle husule gelir. Predileksiyon yeri de evvelâ molarların öğütme yüzlerinin derin olukçuklarıdır. Sonra yan kontakt yüzeyler, daha sonra da ağız bakımı iyi olmıyanlarda, zayıf ve hasta çocuklarda görülür. Evvelâ dişin boyun kısmında üst ensisivde yeşilimtrak yahut siyahımtrak tavazzuat olur ve bu güçlükle bertaraf edilebilir. Fakat bu tavazzuat olmadan da diş çürümeye başhyabilir. Vakitsiz olarak da pülpa hastalıkları, abse teşekkülleri vs. olabilir. Diş çürümesinin belli olması, dişleri korumak bakımından mühimdir. Eredite ve rahitisin bu husustaki tesiri fazla olarak tahmin edilmiş olmakla beraber, her halde fazla karbonidratlı gıdaların diş çürümesine yardım ettiği de muhakkaktır. Bazı yerlerde harp esnasında şekerli maddelerin tahdidi ve ekmek terkibinin değişmesi (francala yerine siyah ekmek) dolayısiyle harpten sonra yapılan diş muayenelerinde, dişlerde çürük adedinin birden azaldığı da tesbit edilmiştir. Maamafih son zamanlarda dentin içinde biyoşimik anzimatik bozuklukların diş çürüklüğünün sebebi olarak gösterildiği ve hayatın bazı periyodlarında (meselâ 1 nci ve 2nci boy uzaması) ki diş çürüklerinde bu anzimatik prosessüslere fluor ve magnesium'un da herhangi bir iştiraki olduğu görülmektedir.Fluor'un çürümeyi koruyucu tesiri (pulpa ve dentin phosphatase'larnı felce uğratılması ile) daha pek kabili izah olmamakla beraber, fluor'u fazla içme suları kullanılan yerlerde diş çürüklerinin dikkati çekecek kadar azaldığı müşahede edilmektedir. Acaba fluor'u fazla gıdalar (meselâ balık, pazı, maydanoz vs.) veya içme sularına fluor ilâvesi, diş macunlarına fluor katılmasının diş çürümesini koruyup korumayacağı hakkında halen izah edilmiş bir şey yoktur. Yalnız dentification devrinde fluor'un fazla kullanılması evvelâ beyazımtrak opak, sonra da sarımtrak pigmentation lekeleri (fluorosis) husule getirmekte olduğu ve bu dişlerin az çürüdüğü uzun zamandan beri bilinmektedir