Bebeğin hareketleri sütçocuğu 1 aylık olunca omuzlarını kaldırmak suretiyle başını yukarı kaldırmağa çalışır. 2 aylık iken başını bir kaç dakika dik tutabilir. 4 üncü ayda kucakta taşınırken sabit durur. 1 aylık iken düz bir yere bırakılınca emekleme hareketleri yapar. Fakat 2 aylık bir çocuk bu vaziyette bırakılınca hafif gövdesini kaldırır. 4 üncü ayda oturmağa yeltenir ve dayanmak suretiyle oturur vaziyette durur. 6 inci ayda muvakkat olarak dayanmadan oturabilir. Bu yaşda sırtüstü vaziyetinde bulunan bir çocuk kendi kendine yüzükoyun dönmeğe başlar ve her iki eli ile bir cismi yakalayabilir ve tutar. 9 aylık olunca çocuk dayanmadan oturmağa başlar ve bir müddet sonra kendini ayakta durma vaziyetine çeker. 1 yaşında iken ayakta durma vaziyetinden oturma vaziyetine geçebilir ve yardım ile gezebilir.Yardımsız olarak ayakta durma ve yürüme ancak 15 inci ayda olur. 18 inci ayda merdiven çıkma ve bir koltuğa tırmanma gibi işler tamamlanır. Bu yaşdaki çocuk kendi kendine çizgi çizmek için elindeki kalemi kullanabilir ve üç parçadan ibaret bir kule yapabilir. Geriye doğru yürüme kudreti ancak 21 inci ayda mümkün olur. 2 yaşma gelince koşabilir ve 6 parçadan ibaret bir kule yapabilir. 2.5 yaşında da yalnız başına merdiven iner ve 7 - 8 blokdan müteşekkil bir kule teşkil edebilir. Bu yaşta oyun tahtaları testleri tatbik edilebilir.