Birinci ayda sesler çıkarır. Bebeğin konuşmasında en basit sesler, yeni doğmuş çocuğun çıkardığı seslerdir. Yeni doğmuş çocuk; memnuniyetsizliğini inlemek, ağlamak ve bağırmakla gösterir. Lâkin memnuniyet ve rahatını bildirecek bir vasıtası daha henüz yoktur.
ikinci ayda yazı ile tekrarı pek mümkün olmıyan bir takım sesler çıkarmıya (lal-la-la demeğe), memnun olduğu zamanlar kendi kendine konuşmağa, kol ve bacakları ile oynadığı gibi konuşma vasıtası ile de oynamağa ve gülümsemeğe başlar. Kendisine hitap eden bir sese de kulak kabartır.
îkinci trimenonda memnuniyetini daha iyi göstermeğe, tebessüm etmeğe ve gülmeğe başlar.
Üçüncü trimenonda, bazan da daha erken olmak üzere, bir dereceye kadar kelime anlamı (saat nerede?, onu ver!) olur.
Dördüncü trimenonda kelimeleri ve mimiği anlama çoğalır. Yüzün muhtelif kısımlarının ismi söylenebilir. Bir çok eşyanın kelime aksisedası ile ilgisi anlaşılır. Günün birinde de ağzından manalı bir kelime çıkar.
Bir yaşındaki çocuk bir kaç kelime söyliyebilir. Basit emirlere karşı reaksiyon verebilir.
Çocuğun konuşmasını öğrendiği ilk kelimeler isteğe aittir. Bu kelimeler eşyanın isimleri değildir.
İkinci yaşın birinci trimenonunda serbest durur, bir şey istenildiği zaman anlar, aynada gösterilen bir şeye (meselâ bisküi, oyuncak) el uzatır.
İkinci yaşın ikinci trimenonunda serbest yürür, men edilen bir şeyi anlar.
İkinci yaşın üç ve dördüncü trirnenonlarmda eşyalara isim verir, resimleri tanır, bir iskemle üzerine çıkabilir.Bir buçuk yaşından sonra çocuğun kelime zenginliği de artar. Eşya isimlerine ait sualler başlar. Bir çok kelimelik cümleler yapabilir.
Çocukların yaşlarına göre hakim bulunduğu kelime adedi (Ch. ve W. Stren) şöyledir:
Yaş : 1:6 2:0 3;0 4;0 5;0 6;0
Kelime adedi: 100 300—400 1000—1100 1600 2200 2,500—3,000
Daha ileri yaşlar için Binet-Simmon-Bobertag'a göre şu zekâ muayeneleri testi vardır:
3. yaş: Kelime anlayışı, 6 heceli bir cümleyi taklid ederek söylemek, bir kere söylendikten sonra 2 adedi tekrarlamak, soyadlarını söylemek, resirn şekillerini tefrik.
4. yaş: Eşyanın isimlerini söylemek, iki çizgiyi mukayese, bir kere söylendikten sonra 3 adedi tekrarlamak. İki ağırlığı mukayese, oğlan ve kız olduğunu tayin.
5. yaş: Mefhumları izah etmek, 10 heceli bir cümleyi taklid ederek söylemek, bir kere söylendikten sonra 4 adedi tekrarlamak, kare çizmek, 4 kuruşu saymak.
6. yaş: Şekilleri yanyana koymak, 16 heceli bir cümleyi taklid ederek söylemek, estetik karşılaştırma, 3 işi görmek, resmi izah etmek.
7. yaş: Şekillerdeki noksanlıkları bildirmek, sağı solu ayırt etmek, bir kere söylendikten sonra 3 adedi tekrarlamak, rombüs çizmek, 1 kuruştan 1 liraya kadar tanımak.