İnsan sağlığını etkileyen, ciddi ve öldürücü enfeksiyonlara sebep olan bir parazittir. Amipli dizanteri diye bilinen hastalığı yapar. Bu hastalık 38° de ateş karın ağrısı yapan, kanlı ishallerle seyreden bir hastalıktır. Amib paraziti insanlara sular, çiğ sebzeler ve el temasları ile geçer. 20-30 mikron büyüklüğündedir. Dizanteri dışında barsaklarda uzun süre ve canlı olarak kalabilir. Bu parazitler bazen karaciğere sıçrayarak bu organın iltihaplanmasına ve "Çukulata abseleri" isme verilen içi çukulata kıvamında kan ve doku artıkları ile dolu abselere de sebep olurlar.Bazı antibiotikler ve özel ilaçlar amib parazitini öldürüp yok etmek için yeterli olabilmektedirler.