Bulaşıcı Hastalıklar: Tarih boyunca ve yakın tarihlere kadar insan sağlığının en önemli konusunu bulaşıcı mikrobik hastalıklar teşkil ediyordu. Tıp biliminin gelişmesi ve antibiotiklerin keşfi bu hastalıkgrubunu oldukça geriye itmiştir.
18 ve 19. asırlarda veba, kolera, tifüs, çiçek ve tüberküloz gib ihastalıklar Avrupayı ve dünyanın çeşitli bölgelerini kasıp kavurmuş, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur.

Bulaşıcı hastalıklar ya doğrudan doğruya hasta kişi ile temasla veya sinek, köpek, kedi, domuz gibi aracı hayvanlar yolu ile bulaşır.
Günümüzde en sık rastlanılan ve bir anda milyonlarca insanı yatağa düşüren bulaşıcı hastalıknezle ve grip hastalığıdır. Bunlar virüslerle bulaşan hastalıklardır.

Aynı şekilde virüsle bulaşan hepatit ve AlDSgibi hastalıklar da 21. asra geçerken büyük bir sorun olmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklarla savaşta en geçerli önlem korunmadır. Hastaları izole etmek, aşılanma, temizlik ve çevre kirliliğini önlemek gibi tedbirler gerekir.