Farelerden Bulaşan Hastalıklar: Çok süratli ve çok sayıda üreyen fare insan sağlığı bakımından her zaman ciddi tehdit oluşturan bir memelidir. Girilmesi güç tünellere, çatı aralıklarına, lağımlara yuvalar kurarak durmadan doğurur. Durmadan da yiyen ve çok obur olan bu hayvan insanların gıdalarına, eşyalarına, giyeceklerine, dadanırlar ve onları kemirirler. Tahta, sıva, kerpiç hiç birşey dinlemez ve kemirerek kendine geçiş yolları açar, düz duvara tırmanır, dişleri fevkalade keskin ve sivridir.

Farelerin çeşitli cinsleri vardır. Bunların bir kısmı beyaz fareler laboratuarlarda özel olarak yetiştirilerek deney hayvanı olarak kullanılırlar.
Tehlikeli ve yaygın fareler sıçan denilen gri renkli tavşana yakın büyüklükte lağım fareleridir. Küçüklerine fındık sıçanı ismi verilir.

Farelerin ekonomik olarak her yıl milyarlarca lira insanlara zarar verdikleri, bazen şehirler, metroları işgal ettikleri günün konusu haline gelebilir. Bunun yanında insanlara taşıdıkları ve bulaştırdıkları hastalıklar konunun en önemli bölümüdür.Farelerden insanlara bulaşan en önemli hastalık Veba'dır. Zaman zaman dünyada büyük salgınlara sebep olmuş, Avrupayı kasıp kavurmuş ve savaşlardan daha fazla insanın ölümüne sebep olmuştur.

Farelerin diğer bulaştırdıkları hastalıklardan biri de "Fare ısırığı humması" ismi verilen hastalıktır. Yüksek ateş ve döküntülerle seyreden tehlikeli bir hastalıktır.Yine ateşli ve bezlerin şişmesi ile ortaya çıkan "Tularemi" hastalığıda fareden bulaşır. Bazı paraziter hastalıklar da geçebilir.
Bir diğer hastalık deri kanamaları ve kanlı idrar, yüksek ateşle öldürücü olan "Weil" hastalığıdır.

Fareler sıkışınca veya gece uykuda insanları ısırabilirler. Böylece kuduz bulaştırabildiklerini de unutmamak gerekir. Temizlik ve farelerle savaş insan sağlığı bakımından çok önemlidir