Sarılık Sebepleri: Sarılık başlıca üç sebepten meydana gelir. Birinci sebep kırmızı kan hücrelerinin aşırı ve anormal derecede parçalanması ve fazla miktarda bilirübin boyasının serbest olarak kana geçmesidir. İkinci sebep, karaciğer bozukluğu sonucu bilirübin maddesinin vücuttan yeteri kadar atılamamasıdır. Çünkü bu maddeyi vücuttan atılacak şekilde getiren organ karaciğerdir. Üçüncü sebep de safra yollarının tıkanmasıdır. Karaciğerden, suda eriyecek şekilde salgılanan ve safra ile atılan bilirbin, safra yolları tıkalı olduğundan barsağa atılamaz ve geriye doğru birikir.

Bir müddet sonra kanda da bu madde birikir ve sarılık ortaya çıkar. Sebep ne olursa olsun sarılık önemli bir durumdur.