Çıbanlar ve Apseler
Çıban veya apse, deri altında irin torbası oluşturan bir enfeksiyondur. Bu, kıl
köklerinin enfekte olmasından olabilir. Veya kirli bir iğneyle enjeksiyon yapılmasından ya da delinmesinden dolayı bir yaradan da olabilir. Çıban, ağrı yapar ve çevresindeki derinin kızarmasına ve yanmasına sebep olur. Ateş ve
lenf bezlerinin şişmesine de yolaçabilir.
Tedavi:
Günde birkaç defa çıban üzerine sıcak kompres uygulayın .
Çıbanın kendiliğinden patlamasını bekleyin. Patladıktan sonra sıcak kompres yapmaya devam edin. İrinin akmasını sağlayın, ama asla çıbanı sıkmayın veya basmayın, çünkü enfeksiyonu vücudun diğer kısımlarına da yayabilirsiniz.
Apse çok ağrı yapıyor ve sıcak kompreslere başlanmasından 2 ya da 3 gün sonrasında patlamıyorsa, irinin akmasını sağlamak için apseyi kesin ve irini patlatın. Bu ağrıyı çok çabuk bir biçimde azaltır. Mümkünse, tıbbi yardım alın