Akromi Deriye normal rengini veren maddelerin (pigment) azalması ya da bulunmamasına bağlı yaygın ya da sınırlı deri rengi bozukluğu. Albinizm denen yaygın ve doğumsal akromide üstderi hücrelerindeki, deriye rengini veren melanin adlı pigmentin bireşimlenmesinde bir kusur vardır.
Sınırları belirgin lelce biçiminde akromiler, beyin yüzeyinde sertleşmenin görüldüğü tuberoz skleroz gibi doğumsal hastalıklarda da ortaya çıkar. Düzensiz biçim ve dağılımlı pigmentsiz alanlar sık rastlanan, ama nedenleri bilinmeyen vitiligo adlı deri hastalığında da görülür. Birçok ikincil akromi ise çeşitli hastalıklar (cüzam, göğüs derisinde farklı renkte pullanmanın görüldüğü bir mantar hastalığı olan pitriyazis versikolor, frengi) sırasında ya da kimyasal maddelerin (hidrokinon, cıva bileşikleri) ve radyoaktif ışınımın etkisiyle ortaya çıkar.