Halk dilinde "Hemoroid" hastalığına verilen birisim olan basur çok sık görülen bir hastalıktır. Makatta kirli kan damarlarının genişlemesi ve içinde kan birikmesinden başka bir şey olmayan bu olay bu bölgede yanma, sızlama, dışkılama sırasında ağrı ve kanama ile kendisini gösterir.
Bu hastalığın en önemli sebebi kabızlık ve geçirilmiş barsak hastalıklarıdır. Kadınlarda gebelik ve doğumdan sonra sık görülür.
Alkol, karaciğer bozuklukları da bu hastalığın çıkmasında önemli rol oynarlar. Fazla oturarak çalışanlarda yaş ilerledikçe basur yavaş yavaş ortaya çıkabilir.Basur hastalığı tehlikeli olmamakla beraber çok rahatsiz edici olay ve şikayetlere sebep olabilir. Bazen fazla kan kaybından kansızlık, uzun süre tedavisiz kalan inatçı basur şişkinliklerinden kanser gelişmesi olabilir.
Basurda diyete dikkat etmek, allerji yapan gıdalardan kaçınmak, kabız olmamağa dikkat etmek lazımdır. Lokal ilaçlar çok zaman tedavide yeterli olmaktadırlar. Ancak ileri dönemlerde, aşırı dışarı taşmış basurlarda ameliyatla tedavi gerekebilir. Bu konuda bir uzman kişinin fikrini almak şarttır.