Her yaşta görülebilen döküntülü hastalıklar daha sık çocuklarda görülürler. Kızamık, su çiçeği, kızıl, çiçek (şimdi görülmüyor), kızamıkçık, 5. hastalık, 6. hastalık gibi çoğu virüs mikrobuna bağlı hastalıkları bu arada sayabiliriz. Bunlarıniçinde en tehlikelisi, öldürücü ve iz bırakanı çiçek hastalığıdır.

Bazı ilaçlar, zehirli maddeler derideki kılcal kan damarlarını bozarak toplu iğne başı gibi kanamalara sebep olurlar. Bunların da görünümü birer döküntü gibidir. Aynı olaylar bazı ateşli hastalıklarda da görülür.

Büyüklerde görülen mikrobik ve döküntülere sebep olan ateşli hastalıkların başında tifo ve tifüs gelir. Bu hastalıklar çocuklarda da görülür.

Gıda allerjilerinde, çeşitli allerji durumlarında, vitamin eksikliklerinde (C vitamini gibi), frengi, lupus, sedef hastalığı gibi hastalıklarda da müzmin, inatçı değişik tipte döküntü ve cild değişiklikleri vardır. Döküntülü hastalıklarda en önemli konu hastanın yüksek ateşli olup olmadığına dikkat etmektir.Döküntülü hastalıklann sayısı ve sebebi pek çoktur. Fakat ilk aklımıza gelen had ve çocuklarda görülen döküntülü hastalıklardır. Bunlardan kızamık ülkemizde de ölümlere ve sorunlara sebep olmuştur. Aşısı vardır.