Saçkıran tedavisi: Saç kıran bir saç hastalığıdır. Başın belli bir bölgesinde saçlar dökülür ve ada şeklinde bir deri parçası ortaya çıkar. Görünüşte çirkin olan bu hastalık kellik ile karıştırılmamalıdır. Bazen bir kaç tanesi bir arada olur ve kafa derisine bir harita manzarası verir.

Ani olarak ortaya çıkar, hastalanan şahıslar için büyük bir üzüntü sebebidir. Bu hastalığın sebebi kati olarak bilinmemektedir ve bazı sinir sistemi bozukluklarına bağlanmaktadır. Bu hastalğa benzeyen ve saçlı deride üreyen bazı mantar hastalıkları da vardır.

Saçkıran için kullanılan çeşitli ilaçlar çok zaman tesirsiz kalırlar. Bu hastalık en , çok röntgen ışınlarından istifade eder. Çok zaman da kendiliğinden düzelir. Çeşitli kocakarı ilaçlarının tesiri ispat edilmiş değildir.