Ciltte doğumdan önce veya az sonra oluşan lekeler. Çeşitli tipte doğum lekelerine hemanjiyom denir. Bunlar, selim ve genellikle ağrısız olup o bölgedeki kan damarlarının çoğalması (proliferasyonu) ile oluşur.