Habis melanom en öldürücü, fakat en az görülen cilt kanseridir. Tipik olarak cildin pigmanını melanin üreten hücrelerden doğar. Bu kanserlerin yüzde 70 kadarı normal ciltte oluşur; yüzde 30 kadarı ise daha önceden mevcut olan bir benin aniden değişiklik göstermesiyle oluşur (renk, büyüklük değişikliği, kaşıntı, ağrı, kanama, şişme).
Bu kanser ilk olarak çevresindeki dokuya yayılır ve bu safhada iyileştirilebilme oranı yüksektir. Tedavi edilmezse, tümör bundan sonra aşağı yukarı doğru cildin diğer bölgelerine veya lenf düğümlerine veya iç organlara atlar.
Vakaların yüzde 70'inde yüzeysel yayılma olur ve her yaşta görülebilir. Nodüler melanom ülserleşip asia iyileşmeyebilir. Cildin herhangi bir yerinde ve genellikle 20 ile 60 yaşları arasında gelişir.
Acral lentiginous melanom, vakaların yüzde 10'unu teşkil eder ve yaşlılıkta daha fazla görülür. Lentigomaligne melanom vakaların yüzde 5'inde oluşur. Sıklıkla yaşlılarda görülür ve yaşlı deriyle bağlantılı sayılır. Kanserleşmeden yıllar önce, selim bir kahverengi leke belirebilir. Melanomun en büyük nedeninin güneş ışığı oldu-ğu düşünülmektedir. En dayanıklı, koyu renk cilttir. Melanoma dönüşebilen bazı benler aynı aile fertleri arasında görülebilir. Amerika'da habis melanom vakaları son 20 yılda iki kat artmıştır. Çeşitli formlarıyla, her yaşta görülür fakat erkeklerde ölüm oranı daha yüksektir.
TEŞHİS
Doktorunuz melanomu gözle muayene ederek tanıyabilir. Teşhisi doğrulamak için biyopsi yapılmalıdır. Başka yerlere atlamış olma ihtimali varsa tam bir muayene, göğüs röntgeni ve CT (bilgisayarlı tomografi) gerekebilir.
HABİS MELANOM NE KADAR CİDDİ BİR HASTALIKTIR?
Erken safhada derhal tedavi etmek, vakaların yüzde 85'inde iyileşme sağlar. Tümör aşağıya doğru ilerlediği veya lenf düğümlerine veya diğer organlara atladığı zaman 5 yıl yaşama oranı yüzde 30'dur.
TEDAVİ
Tümörün cerrahi yoldan çevresindeki büyük bir cilt bölümü ile birlikte çıkartılması ve aynı zamanda yakındaki lenf düğümlerinin de çıkartılması gerekebilir. Diğer tedaviler arasında kanser ilaçları ve immünoterapi bulunabilir. İmmünoterapide bağışıklık sisteminizi kanserli dokuyu yok etmek için uyarmak üzere bir aşı yapılır. Nüksetme ihtimaline karşı düzenli kontroller bu kanserin uzun dönemde takibinin gerekli bir parçasıdır.