Kangren, dokunun ölümüdür. Gazlı kangren, bir yara belirli tip bakteriler tarafından enfekte edildiği zaman meydana gelir. Bu bakteriler genellikle Clostridiumdur. Bu enfeksiyon yaranın çevresinde ani ağrı ve şişmeye yol açar, hafif ateş yapar. Tansiyon düşer, nabız hızlanır. Yaranın çevresindeki deri, altında biriken sıvı nedeniyle soluk bir renk alır. Daha sonra sulu, kötü kokulu, kızıl kahverengi bir sıvı akar. Daha solgun renkten, enfeksiyon kötüye gittikçe koyu bir renge, ondan sonra büyük ölçüde renk bozulmasına doğru değişiklik gösterir. Tedavi edil-mezse sonuçta uyuşukluk, sayıklama, koma ve ölüm meydana gelir.
Tedavi damardan penisilin vermektir. Enfekte dokunun cerrahi olarak çıkartılması şarttır, genellikle çevresindeki dokunun da çıkartılması gerekir.