Öğrenme yeteneği olmayan çocuk, belirli bir akademik beceriyi yeterince geliştiremez. Bu, görülen bir fiziki veya nörolojik bozukluk, zekâ geriliği veya yetersiz eğitim olanakları neticesinde ortaya çıkmaz. Genellikle, olgunlaşmanın belirli bilme, idrak etme sahalarından birindeki sakatlıktan meydana gelir (okuma, aritmetik, dil veya konuşma).