Zekâ geriliği olan kimselerin sınırlı zekâ kapasiteleri vardır. Bu bozukluk en çok okul yıllarında açıkça görülür. Hafif gerilik, çocuğun okulda öğrenmesi gerekenlere maruz kalıncaya kadar ortaya çıkmayabilir. Bazı hafif geriliği olanların görünüşü durgun olup fiziki sorunları olmasına rağmen bazılarının görünüşü normaldir ve hoşa giden kişilikleri olabilir. Yetişkin olarak rutin (tekdüze, düzenli) işlerde verimli bir şekilde çalışabilirler.
BELİRTİLERİ:
Herkese tek tek verilen zekâ testinde 70 veya altında bir netice almak Okulda derslerin çoğunda veya hepsinde zayıf olmak.
Kişilere tek tek verilen zekâ testlerinde (örneğin, VVechster, Stanford Bined veya Kaufman testi) 70 veya altında puan alanlara zekâ geriliği teşhisi konulabilir. Bu kimselerin sosyal yetenek zayıflığı, iletişim kurma zorluğu şeklinde beliren çevresindekilerle iletişim kurma zorlukları vardır. Bunlar bir günden bir güne çalışma yeteneğini yitirebilirler. Okul çağındaki çocukların % 3'ünde zekâ geriliği olduğuna inanılır. Gerilik, erkek çocuklarda daha çoktur. Erkek çocuklarla kız çocuklar arasındaki oran kabaca üçe ikidir. Zekâ geriliğinin birçok sebebi vardır. Bu nedenlerin % 25'i taşıdığı kromozomlara veya metabolik anormalliklere bağlıdır. Örneğin Down senedromu veya fenilketonüri. Zekâ geriliği, anne rahminde kızamıkçık (rubella) veya toxin zehirlenmesi (toxoplasmosis) veya annenin çok alkol alması sonunda meydana gelebilir. Çocukların ekonomik veya sosyal yönden mahrumiyet içinde bulundukları belirli şartlarda hafif geri oldukları ortaya çıkmıştır. Burada çocuklar dil öğrenmek için yeterli örnek bulamazlar, kronik olarak yeterince uyarılmamıstır veya çevreleri yapılanmış değildir ve belirsizdir.
Geri bir çocuğun değerlendirmesi bir pediyatrist, bir çocuk psikiyatristi, bir klinik psikologu, audiolog (duyma uzmanı) ve bir konuşma pataloğu tarafından yapılır. Bu çocukların eğitimi, ağır öğrenenler için özel eğitilmiş öğretmenlerin idare ettiği özel sınıflar gerektirir. Bu sınıflar, çocuğun kendi yeteneği seviyesinde akademik beceri öğrenebileceği ortamı sağlar. Çocuklar "sanat ve fiziki eğitim için", "ana ders" sınıflarına da katılabilirler. Konuşma ve işitme sorunlarında da yardımcı olmak gerekebilir.
Çocuğun zekâ seviyesine bağlı olarak ebeveynler ve öğretmenler onun kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenmesine yardımcı olabilirler. Birçok zekâ geriliği olan çocuk, özel meslek veya hizmet eğitiminden yararlanabilir. Yetişkin olarak, denetim altında yürütülen iş ortamlarında ustaca çalışabilirler. Zekâ geriliğinin çevreye bağlı nedenlerden kaynaklanması halinde, okul öncesi eğitimle kültüre bağlı bazı eksikler ortadan kalkabilir.