Bebeklikte autism (son zamanlarda, yayılmış gelişme bozukluğu da denilmektedir) çocukluk döneminin en ciddi akıl hastalıklarından biridir. Bu çocuk, insanlara karşı son derece reaksiyonsuzdur. İletişim kurması çok zayıftır, sarılıp kucaklaşmaz ve hatta fiziki temastan nefret eder. Istırap çektiği zaman rahatlamaya çalışmaz ve normal olarak yetişkinleri taklit etmez (örneğin başbaş yaprrtaz) ve hiçbir sosyal ilişkiye girmez.
BELİRTİLERİ:Kendi dünyasında yaşıyor görünür insanlara ve çevredeki detaylara garip reaksiyonlar verir iletişim kurması zayıftır Sarılıp kucaklaşmaz, hatta dokunulmaktan nefret eder Esasında ilişkiye tamamen kapalıdır.
Bu çocuk stereotip vücut hareketleri yapar (elii şaklatmak veya kıvırmak, dönmek, başını eğmek) cisimlerin bazı parçalarına hayran kalır (örneğin oyuncak arabaların tekerleklerini döndürmeye); çev¬resindeki en ufak bir değişiklik bile onu allak bullak eder (eşyaların veya ufak tefek süslerin yerinden oynaması) ve alışılmış düzenin devamında mantıksızca ısrar eder.
Autism genellikle çocuk 30 aylık olmadan ortaya çıkar. Çocuk ekseriyetle konuşmaz veya sadece diğerlerinin çıkardığı sesleri taklit eder. Cisimlerin isimlerini söylemekte zorlanır ve garip yüz hareketleri ve el hareketleri yapar. Nadiren autistik çocuğun olağanüstü bir yeteneği görülebilir. Bu durum yetişkindeki "idiot savant" durumuna benzer.
Bu bozukluğun nasıl geliştiğini bilmiyoruz, ancak annenin kızamıkçık, Femilketonüri, beyin iltihab veya menenjit olması, bebeği bu bozukluğa önceden hazırlayabilir. Bu hastalık, autistik çocuklarır akrabalarında genel nüfusta olduğundan 50 kat daha çok görülür. Kızlarla erkekler karşılaştırıldığında, erkek çocuklarda, kız çocuklara nazaran daha sık rastlanır.
TEDAVİ
Bu hastalığın tedavisi çok zordur. En etkili tedavi biçimi, özel eğitimin, davranışla ilgili terapinin ve ilacın hep beraber bir bütün olarak uygulanmasıdır. Birçok autistik çocuk, normalden düşük zekâ seviyesinde faaliyet gösterir Diğerlerinin ise okul derslerinde parlak zekâları vardır, fakat cemiyete uyum sağlamada önemli sorunları olduğu görülür. Bu çocukların hepsi ciddi biçimde kapasitesiz değildir.